Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman sammankallades online den 14 februari 2024 på grund av den skriftliga begäran om en extra bolagsstämma för ¼ av ERA fullvärdiga medlemmar angående ett nytt godkännande av ERA:s stadgar.

ERA har informerats av skattekontoret i Tyskland, Kassel, att vissa uttalanden i vår grundlag inte är i linje med reglerna för att ge oss status som välgörenhet. De har föreslagit en förändring som ERA har utarbetat tillsammans med sin tyska skatterådgivare.

    Förslaget om att fullborda ERA-konstitutionen hänvisade direkt till konstitutionen i dess rättsligt bindande (tyska) version som lämnats till den tyska registerdomstolen. Dessa förändringar återspeglades också i översättningarna till de andra två språken.

    ERA-kontoret förväntar sig att registreringen av den godkända konstitutionen uppdateras inom de följande veckorna. Protokoll från extra bolagsstämma finns tillgängliga här.