Kliv in i naturen:
ERA ligger i framkant när det gäller att främja promenader och bevarande i hela Europa:


Styrelsen

Arbetsgrupper

Auditor

Medlemmar

Dokument för nedladdning

fundament


Statistik


Arkiv

ERA, som grundades 1969 i Tyskland, har spelat en avgörande roll för att forma promenad- och friluftslandskapet i Europa. Ursprungligen etablerad som en förenande kraft, har den utvecklats till att bli en inflytelserik paraplyorganisation som består av cirka 60 medlemsvandringsorganisationer från cirka 30 europeiska länder. Under åren har ERA:s uppdrag fokuserat på att främja nätverk och gränsöverskridande samarbete mellan dess medlemmar.

Föreningen har konsekvent förespråkat för promenader som en rekreationsaktivitet, och betonat dess fördelar med att få kontakt med natur och kultur över hela kontinenten. ERA:s engagemang för respektfullt bemötande, expertis och delade värderingar har varit uppenbart i alla frågor som rör promenader och friluftsliv.

En av ERA:s nyckelprestationer har varit den aktiva roll som den spelar för att skapa och markera europeiska långvägar. Genom att skydda och bevara dessa rutter, liksom andra internationella stigar, säkerställer föreningen deras fortsatta existens och tillgänglighet. Detta engagemang återspeglar ERA:s engagemang för att förbättra kvaliteten på promenadupplevelser för både lokalbefolkningen och turister.

ERA:s kärnmål, inklusive att främja vandrings- och bergsklättringsaktiviteter, ingjuta en känsla av ansvar för landsbygden och miljön och värna om traditioner förknippade med att korsa gränser inom europeiska länder, lyfter fram föreningens mångfacetterade tillvägagångssätt. Genom samverkan och utbyte av bästa praxis har ERA bidragit avsevärt till att främja gångrättigheter och bevarandet av Europas kulturarv.

Sammanfattningsvis understryker den historiska utvecklingen av ERA sedan dess grundande 1969 dess utveckling till en framstående förespråkare för promenader som en rekreationsaktivitet i Europa. Dess mångfacetterade tillvägagångssätt, samarbetsinsatser och engagemang för att bevara kulturarvet har positionerat ERA som en förenande kraft, vilket förbättrar promenadupplevelser och främjar gränsöverskridande samarbete över hela kontinenten.


European Ramblers' Association (ERA) är en framstående och inflytelserik paraplyorganisation grundades i Tyskland 1969. Omfattar ca 60 medlemsvandringsorganisationer från ett 30-tal europeiska länderERA är en förenande kraft som förespråkar och främjar promenader som en rekreationsaktivitet och ett sätt att få kontakt med naturen och kulturen över hela kontinenten.

Med ett medlemskap på totalt cirka 3 miljoner enskilda medlemmar representerar ERA ett mångsidigt och omfattande nätverk av individer som brinner för promenader, vandring och bergsklättring. Föreningens medlemmar har stor erfarenhet av att organisera och underlätta vandringsaktiviteter och många av medlemsorganisationerna har en historia på över ett sekel, några till och med över 150 år.

ERA uppdrag är inriktat på att främja nätverkande och gränsöverskridande samarbete mellan sina medlemsorganisationer. Föreningen lägger stor vikt vid att säkerställa respektfullt bemötande, expertis och gemensamma värderingar i alla frågor som rör promenader och friluftsliv. Genom samverkan och utbyte av bästa praxis strävar ERA efter att förbättra kvaliteten på promenadupplevelser för både lokalbefolkningen och turister.

Smakämnen syn of ERA ska bli allmänt erkänd över hela Europa som den främsta experten i alla promenadrelaterade frågor, och skaffa sig ett rykte som en relevant, proaktiv och trovärdig partner. Genom att aktivt engagera sig med olika intressenter, inklusive regeringar, internationella organisationer och andra förespråkargrupper, vill ERA bidra väsentligt till främjandet och bevarandet av vandringsleder, kulturarv och naturmiljö.

Smakämnen kärnobjekt ERA omfattar en rad viktiga mål. Det handlar bland annat om att främja vandrings- och bergsklättringsaktiviteter samtidigt som man skapar en känsla av ansvar och omsorg om landskapet och miljön. ERA tar en aktiv roll i att skapa och markera europeiska långvägar, skydda dessa rutter, såväl som andra internationella vägar, för att säkerställa deras fortsatta existens och tillgänglighet.

Ett annat centralt fokus för ERA är att skydda och främja de rättigheter och traditioner som är förknippade med att korsa gränser inom europeiska länder. bevara Europas kulturarv. Föreningen arbetar också för att bevara tillträdesrätt till all mark, och betonar att detta mål inte bör äventyra skydd av den naturliga miljön.

ERA:s engagemang för ömsesidig förståelse och kulturellt utbyte är uppenbart i dess ansträngningar att stärka banden mellan människor genom promenader och engagemang i naturen. Dessutom föreningen företräder sina medlemsföreningars intressen i internationella organisationer som Europeiska unionen och Europarådet, se till att promenader och utomhusaktiviteter beaktas i relevanta politiska diskussioner och beslut.

Slutligen försöker ERA att öka medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet, särskilt promenader, för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Genom att förespråka fördelarna med att gå och främja fysisk aktivitet bidrar föreningen aktivt till individers och samhällens välbefinnande över hela Europa.

Sammantaget spelar European Ramblers' Association en viktig roll när det gäller att förespråka för promenader, främja samarbete mellan vandringsorganisationer och bevara Europas mångfaldiga natur- och kulturarv. Genom sina outtröttliga ansträngningar fortsätter ERA att inspirera otaliga individer att utforska skönheten i naturen, skapa förbindelser med naturen och uppskatta värdet av fysisk aktivitet i sina liv.