ERA revisor

Han granskar räkenskaperna, rapporterar skriftligen till bolagsstämman och gör ansökan till bolagsstämman om ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.