policies

ERA har vid behov gjort deklarationer, policyer och principer om olika ämnen.

EUMA och ERA gemensamt ståndpunktsdokument om EU:s skogsstrategi (2022).

Öppna Europas naturliga miljö:
Tillgång till naturen – resolution (2016)

Så här markerar du vandringsleder:
Allmänna principer för vägmarkering (2015)

Varför det är viktigt att ha utbildade promenadledare:  
Marcoussis-deklarationen (2005)

Hur man beter sig i naturen: 
European Code of Good Walking (2002)

Historiska dokument:

Vad ERA tycker om allmänhetens tillgång till naturen: 
Stärk allemansrätten för vandrare i Europa! (1999)