ERA:s program Walk Leader ger medlemsorganisationer som utbildar frivilliga promenadledare möjlighet att få sitt utbildningsprogram certifierat. För detta ändamål tog ERA fram en ramplan som listar alla krav som krävs för att erhålla certifieringen.

Med certifiering och ömsesidigt erkännande av utbildningen uppnås enhetliga standarder över hela Europa, försäkran om höga standarder för de frivilliga vandringsledarna och följaktligen en hög kvalitetsstandard på de guidade vandringarna. Genom certifieringen av en paraplyorganisation kan alla klubbar och organisationer som är dess medlemmar dra nytta av. Trots detta kan varje direkt medlem i ERA med ett eget utbildningsprogram ansöka om certifiering.

Programmet skapar också incitament eller inspiration för organisationer som idag inte erbjuder strukturerad eller tillräcklig utbildning.

Om en organisation vill gå med i Walk Leader-programmet måste den jämföra innehållet och metoderna i sitt eget redan befintliga utbildningsprogram med ERA ramplan/checklista. Beskrivningen av kraven tillsammans med den minsta nödvändiga varaktigheten av utbildningen finns i detta dokument.
Om minimikraven är uppfyllda ska checklistan skickas som ansökan om certifiering tillsammans med eget utbildningsprogram (på engelska, tyska eller franska) till ERA-sekretariatet. Efter positiv granskning av den inlämnade utbildningens innehåll och metoder av ansvarig arbetsgrupp, an överenskommelse för certifiering av medlemsorganisationerna med en varaktighet på 5 år görs mellan den begärande organisationen och ERA.
De certifierade organisationerna får sedan ett diplom från ERA som visar att deras utbildning överensstämmer med ERA-standarder. Organisationerna är fortfarande ansvariga för utbildningen av sina frivilliga promenadledare medan ERA kontrollerar att utbildningens kvalitet håller sig på den nivå som krävs under alla 5 år av certifieringen.


Licensen tillåter den certifierade organisationen att använda ERA-logotypen "Walk Leader", även i ID:n för sina frivilliga promenadledare och på deras utbildningsdiplom. Det ger också den certifierade organisationen rätt att köpa "Walk Leader"-nålar för sina utbildade frivilliga promenadledare. Frivilliga promenadledare utbildade i en certifierad organisation har rätt att leda promenader i sitt eget område. De får inte automatiskt tillstånd att leda promenader över hela Europa. Nationella lagar, regler och förordningar måste respekteras. Walk Leader får ingen extra försäkring från ERA. De omfattas endast av försäkringen från deras nationella eller regionala organisation.

För certifieringen debiterar ERA 200,00 € för en period på 5 år. Om certifieringen förnyas efter denna period kommer beloppet på € 200,00 att betalas igen.

Pins för frivilliga promenadledare kan endast köpas av certifierade organisationer på ERA:s sekretariat för 1,50 €/st. Organisationerna kan sedan fastställa sitt eget pris för sin distribution.

Om en organisation behöver hjälp/stöd för att nå den standard som krävs, har frågor eller behöver mer information, kan ERA-sekretariatet kontaktas (secretariat@era-ewv-ferp.com).