Projekt 2023

06-03-2023

Mellan den 9 och 12 februari 2023 hölls ERA:s styrelsemöte i Strasbourg (F).
ERA-styrelsen gick med på att bli en partner i dessa ytterligare projekt (framgången för projektansökningarna kommer att bli känd senare i år):

 • Co-Trek – Engagera unga människor i vandring och associativa aktiviteter genom co-design (med ledning av Trekkify) – integration av ungdomar i de gemensamma projekten med vuxna

  Syftet är att föra samman olika aktörer i en samarbetsdesign: förbund och unga människor som går samman för att hitta gemensamma lösningar. Dessutom kommer behovet av att involvera unga generationer i projektet att uppnås genom att i konsortiet ha två organisationer (från Spanien och Litauen) som arbetar direkt med ungdomar.
  ERA kommer att förbereda ett frågeformulär om ungdomar i våra MOs. Projektet kommer främst att satsa på forskning, varför vi inte har ungdomar i ERA, vilka förutsättningarna för ungdomar är.
  En meritförteckning om ungdomar kan utvecklas med de intresserade ERA MOs i framtiden med egna projekt, med större budgetar.

  Status: en förberedelsefas för en ansökan

 • Inkluderande vandringsprojekt (med ledning av EUMA) – riktlinjer och särskilda vandringar för funktionshindrade

  Detta projekt syftar till att stärka utvecklingen av fysisk aktivitet som ett medel för omfattande tillväxt av delaktighet, avkoppling, rekreation, underhållning, lärande och social integration för unga människor med särskilda behov. Några av ERA:s MO:er har också erfarenheter av funktionshindrade. Resultaten av projekten är: Inkluderande vandringsguide, 12 inkluderande vandringar, välgörenhetskampanj.

  Status: en förberedelsefas för en ansökan

Projekt av ERA medlemsorganisationer, de kan vara i synergi med ERA-projekt:

 • Skogs- och kustvandringsleders tillgänglighetsförbättring för olika sociala grupper (Tillgängliga vandringsleder)
  Projektets mål är att förbättra tillgängligheten för de baltiska vandringslederna – Coastal Hiking Trail och Forest Trail – för olika sociala grupper genom att implementera tillgänglighetslösningar och inkluderande marknadsföringslösningar på båda ledernas territorium, i Lettland och Estland. De olika grupperna är: seniorer, småbarnsfamiljer, funktionshindrade, utlänningar (med språkliga och tvärkulturella barriärer, ungdomar i skolåldern).
  Partners: Estniska och lettiska turistorganisationer, regioner, kommuner

26-11-2022:

ERA och våra medlemsorganisationer initierar en rad projekt inom ramen för ERAs strategiska planer.

Nedanstående dokument är tills vidare grunden för ERAs arbete med projekt som kan starta 2023:

Dessa kan vara möjliga projekt: