Mission

ERA övar nätverk och gränsöverskridande samarbete mellan organisationer genom att säkerställa respektfullt bemötande, expertis och värderingar i alla vandringsfrågor.

Vision

ERA är välkänt över hela Europa som erkänd expert i alla gångfrågor och är en relevant, proaktiv och trovärdig partner.

Objekt

ERA kommer att vara:

a) Att främja vandrings- och bergsklättringsaktiviteter, omsorg om och vård av landskapet, skydda natur och miljö;
b) Skapa och markera europeiska långvägar, skydda dessa och andra internationella vägar och säkerställa deras fortsatta existens;
c) Skydda och vidareutveckla både rättigheter och traditioner när det gäller att korsa gränser i europeiska länder och Europas kulturarv;
d) Att försöka bevara rätten till tillgång till all mark och skapa denna rätt där den hittills inte har garanterats; Detta mål är sekundärt till skyddet av den naturliga miljön.
e) Att stärka den ömsesidiga förståelsen mellan människor;
f) Företräda medlemsföreningarnas intressen i internationella organisationer såsom Europeiska unionen och Europarådet;
g) Att stärka människors medvetande om att fysisk aktivitet är en av förutsättningarna för ett hälsosamt liv.

Planerna från 2019 och framåt är

Ge förmåner för våra medlemsorganisationer.

Förbereda, organisera, stimulera och stödja vandringsevenemang och aktiviteter.

Arbeta aktivt med fysiska nätverk av E-paths och LQT-BE.

Upprätta och upprätthålla samarbete med EU-organ och relevanta internationella organisationer och byråer som arbetar inom områden som ungdom och hälsa.

Utveckla och implementera en finansiell strategi.

Utveckla och implementera en marknadsförings- och kommunikationsstrategi för att bidra till vår affärsmodell. 

ERA strategiska planer 2024