Jean Hirschinger

Vår sedan länge aktiva presidiemedlem (andra vice ordförande åren 2-1997) och ERA hedersmedlem sedan 2009, Jean Hirschinger (FFrandonnée, Frankrike), gick bort i morse vid 2009 års ålder.

Jean var en förespråkare för gränsöverskridande vänskap (personligen organiserade aktiviteter mellan Frankrike och Spanien) och dokumenterade 40 års EWV-historia.

Hedra hans minne!

2009, La Palma (Kanarieöarna, E)
– senaste officiella ERA-konferensen för Jean Hirschinger om ERA:s andra vice ordförande.
Från höger: Jean Hirschinger (F), Jörg Haase (D) och Jan Havelka (CZ)

2019, Bad Urach (D)
– inbjudan av alla hederspresidenter och hedersmedlemmar till ERA:s 50-årsjubileum i Bad Urach.

Hedersmedlemmar från vänster: Juan Mari Feliu Dord (E), Jean Hirschinger (F) och Henk Dikker Hupkes (NL)