Lämna inga spår

Leave No Trace är en uppsättning principer utformade för att främja ansvarsfulla utomhusbruk som minimerar mänsklig påverkan på miljön. Att följa dessa principer hjälper till att bevara den naturliga skönheten i vandrings- och campingområden för framtida generationer att njuta av.

Här är de sju Leave No Trace-principerna:

  1. Planera framåt och förbered: Korrekt planering säkerställer en säker och njutbar vandringsupplevelse samtidigt som skadorna på miljön minskar. Undersök området du kommer att besöka, kontrollera väderförhållandena och skaffa alla nödvändiga tillstånd eller tillstånd. Planera din rutt och se till att du har rätt utrustning och förnödenheter för resan.
  2. Resa och campa på hållbara ytor: Håll dig till etablerade stigar och campingplatser för att minimera skador på omgivande växtlighet och jord. Undvik att trampa på ömtåliga växter eller störa vilda livsmiljöer. När du campar, använd utsedda campingplatser när det är möjligt och slå läger minst 200 fot från sjöar och vattendrag för att skydda vattenkällor.
  3. Kassera avfall på rätt sätt: Packa ut allt skräp, matrester och skräp. Lämna inget avfall efter, inklusive biologiskt nedbrytbara föremål som matrester, eftersom det kan ta lång tid att sönderfalla och locka vilda djur till mänskliga områden. Använd toaletter när det finns tillgängligt, eller om inte, gräv ett litet hål minst 200 fot bort från vattenkällor och stigar för att gräva ner mänskligt avfall ordentligt.
  4. Lämna det du hittar: Lämna naturliga och kulturella egenskaper som du hittade dem. Undvik att plocka blommor, störa vilda djur eller ta bort stenar och artefakter. Bevara miljön så att andra kan njuta av den genom att inte ändra den på något sätt.
  5. Minimera lägerelden: Använd en lägerspis för matlagning istället för att göra en lägereld. Om lägereldar är tillåtna och nödvändiga, använd etablerade eldstäder eller eldpannor och håll elden liten. Bränn endast små pinnar och kvistar som kan brytas för hand och släck elden helt innan du lämnar platsen.
  6. Respektera vilda djur: Titta på vilda djur på avstånd och undvik att närma sig eller mata dem. Stör inte deras naturliga beteenden eller livsmiljöer. Förvara maten säkert för att förhindra att djur lockar till campingplatser.
  7. Var hänsynsfull mot andra besökare: Håll nere bullernivån, överlåt stigen till andra och upprätthåll en vänlig och respektfull attityd mot medvandrare och campare. Låt andra njuta av lugnet i naturen genom att minimera din påverkan och bevara en fridfull atmosfär.

Genom att följa dessa Leave No Trace-principer kan vandrare hjälpa till att skydda den naturliga miljön och se till att framtida generationer kan njuta av naturen precis som vi gör idag.