Lihuansk/polsk öppningskonferens på E11

Steen Kobberø-Hansen från ERA Board deltog den 25-26 april i öppningskonferensen för Interreg-projektet Cross-border Tourism Capsule E11 i Litauen/Polen.

Projektet är ett tvåårigt projekt med syfte att öka besöksantalet på E11 i Litauen och Polen. Projektet är det tredje i en serie i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Konferensen genomfördes mycket professionellt med deltagare från Lettland, Litauen, Polen och ERA.

Läs mer på baltictrails.eu.