Ny ERA-styrelse för 2023 – 2025

Hälften av ERA-styrelsen för de följande 4 åren krävs för att godkännas vid ERA-konferensen i Ilawa (P). Mandatet för 1st vice ordförande, den 3rd vice ordförande och 2nd bedömaren gick ut 2023. Tyvärr sa Joep Naber upp sig som ERA-kassör på grund av arbetsåtaganden och brist på fritid för ERA-aktiviteter. Hans ordinarie mandat bör upphöra 2025. Eftersom avgången kom i juni 2023 föreslog styrelsen en ny kandidat för den återstående perioden 2023-2025: Steen Kobberø-Hansen. Därefter föreslog styrelsen en ny kandidat till tjänsten som 1:anst bedömare för den återstående perioden 2023-2025 istället för Steen Kobberø-Hansen: Asnāte Ziemele.

Alla kandidater valdes och de accepterade resultatet av valet. Den nya styrelsen för perioden 2023 -2025 består av:

President Boris Mićić (RS)
1. Vice ordförande Gerhard Ermischer (D)
2. Vicepresident Sophie Chipon (F)
3. Vice ordförande Angelo Michele Latorre (IT)
Kassör Steen Kobberø-Hansen (DK)
1. Assessor Asnāte Ziemele (LV)
2. Assessor Rúben Jordão (P)

Tack till valberedningens ordförande Karin Kunz för att valet genomfördes så smidigt.

Den tidigare ERA-styrelsen – från vänster: Rúben Jordão (som rådgivare), Gerhard Ermischer (1:e vice ordförande), Sophie Chipon (andra vice ordförande), Boris Mićić (ordförande), Steen Kobberø-Hansen (bedömare), Joep Naber (kassör); saknas: Sandra Bertholet (bedömare) och Mimmo Pandolfo (2:e vice ordförande)

Den nya ERA-styrelsen – från vänster: Steen Kobberø-Hansen (kassör), Gerhard Ermischer (1:e vice ordförande), Sophie Chipon (2:e vice ordförande), Boris Mićić (ordförande), Asnate Ziemele (bedömare), Angelo Latorre (3:e vice ordförande) och Rúben Jordão (bedömare)