Quality Day Walk PROCEDURER

Uppdaterad 07-11-2023

Teman och kriterier

1. LQT-BE, Day Walk består av 8 teman.

Drömturné
Kulturupplevelse
Naturglädje
Familjens nöje
Upptäck rundturen
Bekväma vandringar
Vinterlycka
Stadsvandringar

2. Kriterierna är enl det här dokumentet.

.

Certifieringsprocess

3. Organisationer (turismorganisation, naturreservat, kultur-, miljö- eller promenadorganisation, kommun etc.) som är intresserade av att få certifikatet "Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk" kontaktar European Ramblers Association (hädanefter: ERA) för att starta processen. Enligt ERA-rutinerna ber ERA vänligen den eller de intresserade organisationerna att informera ERA-medlemsorganisationen i sitt land om dess/deras avsikter att förbereda en eller flera LQT-BE Day Walk.
Kontaktuppgifter: https://www.era-ewv-ferp.org/era-community/members/

4. ERA erbjuder regionala europeiska utbildningskurser till nationella organisationer och människor*. De lokala spårscouterna kan samla in nödvändig data för ledinventeringen efter en kurs. De lokala intressegrupper som är involverade i promenader (vandrings-, kultur- eller miljöorganisationer/föreningar, naturreservat, turism, skogsbruk etc.) kan nominera upp till minst 8 max 12 lämpliga och kompetenta personer för att utbildningen ska bli en lokal stig spana. Kostnaden för att tillhandahålla den europeiska standardutbildningen finns på denna sida. Utbildningen av lokala experter och följande process hanteras och redovisas av de nationella experterna.

5. De utbildade lokala spårscouterna samlar in nödvändig data för ackrediteringen (inventeringsanalys) och förbereder en preliminär bedömning av dagspromenaden/leden. Detta kommer att visa olämpliga sektioner, t.ex. långa sträckor av tät yta, eller där ledens rutt inte är tillräckligt varierad/intressant. På så sätt kan områden som inte uppfyller kraven lätt identifieras.

6. När leden uppfyller kriterierna för ”Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk” måste en ansökan om certifiering göras till ERA. De uppgifter som registrerats vid inventeringen – enligt vad som anges på utbildningen – lämnas med ansökan.

7. I enlighet med principerna för hållbarhet förklarar organisationen som ansöker att leden följer alla miljöskyddsriktlinjer (särskilt i känsliga områden som naturreservat, biotoper, etc.) och säkerställer att leden underhålls och markeras under certifieringsperioden.

8. ERA verifierar och självständigt bearbetar och analyserar (styrkor/svaghetsanalys) de lokalt insamlade data.

9. Efter detta inspekteras leden av en kvalificerad ERA-inspektör.
Inspektören kommer att kontakta de nationella experterna och spårscouterna för att samordna inspektionen. De uppgifter som samlas in av ERA jämförs med de uppgifter som sökanden lämnat in.
När ERA-inspektören har verifierat leden som LQT-BE, Day Walk, görs en spårbedömningsrapport av ERA och ERA certifierar leden som LQT-BE, Day Walk i 3 år.

Om inspektören inte har verifierat leden som LQT-BE, Day Walk – t.ex. för att vissa kriterier inte är uppfyllda – kommer den sökande – i avvaktan på situationen – att förbättra leden tillsammans med spårscouterna och bevisa nödvändiga förbättringar för inspektören.

10. LQT-BE, Day Walk-etiketten kan användas för marknadsföringsändamål i tryckta och elektroniska medier. 


återcertifiering

12. För att behålla certifikatet måste LQT-BE, Day Walk omcertifieras vart tredje år.

13. Omcertifiering sker:

  • Av lokala spårscouter, som samlar in och bedömer data.
  • Av ERA-inspektörer, som inspekterar leden.

    Senaste kriterierna används för inspektion på plats. Dessutom kontrolleras informationstavlan, och andra skyltar på leden samt markeringar på leden. Slutligen kontrolleras hemsidan och eventuellt mappar och uppdateras vid behov.
    Det nya registreringsformuläret fylls i av den nationella experten och skickas till ERA för godkännande.

14. När allt är i sin ordning, omcertifieras leden för ytterligare 3 år av ERA.

.

* Träningskurser

Förutom den europeiska tvådagars standardutbildningen erbjuder ERA ytterligare utbildningar. Specifikation av kurser:

Standard tvådagars europeisk utbildning = 8-10 (max 12) personer utbildas till lokal spårscout. Kursen fokuserar på den teoretiska delen (kvalitetskriterier, vägmarkeringsriktlinjer, certifieringsprocess) och den praktiska delen (datainsamling i fält och dataöverföring för certifieringen) för LQT-BE Dagspromenader. De lokala spårscouterna kan samla in nödvändig data för ledinventeringen efter en kurs. Kunskaperna hos spårscouter för LQT-BE Day Walks bör uppdateras vart 5:e år.
Kontrollera programmet

Kombinerad tredagars europeisk utbildning = 8-10 (max 12) personer utbildas till lokal spårscout. Utbildningen delar upp sig i kunskapen om LQT-BE Dagspromenader och of LQT-BE Långdistans med fokus på den gemensamma delen (kvalitetskriterier, vägmarkeringsriktlinjer, certifieringsprocess) och de separerade praktiska delarna (datainsamling i fält och dataöverföring för certifieringen). Utbildningen leds av två experter, en från European Ramblers' Association (för LQT-BE Day walks) och en från Deutscher Wanderverband Service (för LQT-BE Long distance). De lokala spårscouterna kan samla in nödvändig data för ledinventeringen efter en kurs. Kunskapen hos spårscouter för LQT-BE Day Walks och LQT-BE Long distance bör uppdateras vart 5:e år.
Kontrollera programmet

Lätt (Renew) en dags europeisk utbildning = målet är två möjliga grupper:
1. 8-10 (max. 12) personer får en uppfriskande utbildning för LQT-BE Dagspromenader efter 5 år av den senaste utbildningen. Utbildningen är främst inriktad på uppdateringar i certifieringsprocessen och kvalitetskriterier samt en praktisk del (datainsamling i fält och dataöverföring för certifieringen). Endast utbildade spårscouter med certifikat från den tidigare europeiska utbildningen kan ansöka om antagning.
2. 8-10 (max. 12) personer utbildade till LQT-BE Långdistansscouter får en Ytterligare utbildning för LQT-BE Dagspromenader. Utbildningen fokuserar på den teoretiska delen (kvalitetskriterier, vägmarkeringsriktlinjer, certifieringsprocess) och den praktiska delen (datainsamling i fält och dataöverföring för certifieringen) för LQT-BE Day Walks. Endast utbildade spårscouter med certifikat från den europeiska utbildningskursen för LQT-BE Långdistans, utfärdat under de senaste 12 månaderna av Deutscher Wanderverband Service, kan ansöka om antagning.