Frankrike

Frankrike har ett omfattande nätverk av gångstigar över hela landet. Mer än 58.000 km långa gångvägar och 120.000 km lokala vandringsleder har skapats. Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) är organisationen bakom långväga gångstigar - les sentiers de grande randonnée (GR) som finns över hela landet.

FFRandonnée, som representerar 1.600 vandringsklubbar, publicerar mer än 150 guideböcker (topoguides des sentiers de grande randonnée). Dessa innehåller all slags information om långvägsstigar: rutter, avstånd, årstider lämpliga för promenader, logi, kartor, höjdscheman. Boende finns i hyddor och även i värdshus och hotell.

FFRandonnée utfärdar en katalog med alla topoguides och med en planeringskarta där alla GR-banor anges. Du kan få det gratis från FFRandonnée och även i bokhandlar. Toppguiderna kan beställas från FFRandonnée och köpas i bokhandlar. Några av guideböckerna har översatts till engelska av ett brittiskt förlag.

För din planering finns en speciell karta i skalan 1: 100 000, "Frankrike, sentiers de grande randonnée", publicerad av Institut Géographique National (IGN). Den är också tillgänglig från FFRandonnée. På de flesta av de gula Michelin-kartorna (skala 1: 200 000) är viktigare vägar markerade med GR. För den faktiska vandringen behöver du kartor i en skala av 1:50 000 eller 1:25 000.

Information om lokala vandringsleder är tillgänglig från de flesta regionala och lokala turistbyråer.

Om du vill gå i Vogeserna - på den franska sidan av Rhen - kan du beställa guideböcker och kartor i en skala av 1:50 000 från Club Vosgien.
För de franska alperna (Genèvesjön till Medelhavet, 400 km) finns detaljerad information tillgänglig från Centre Information Montagnes et Sentiers (Cimes) i Grenoble.
För Pyrenéerna kan Cimes-Pyrénées ge information.
Om du besöker Paris kan du köpa guideböcker och kartor i vissa bokhandlar och andra butiker.

ERA-medlemmar:

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges
F-75013 Paris
T: +33 1 44 89 93 93
F: + 33 1 40 35 28 92
cdromer@ffrandonne.fr
www.ffrandonnee.fr

Fédération du Club Vosgien
7 rue du travail
F-67000 Strasbourg
T: + 33 3 88 32 57 96
F: + 33 3 88 22 04 72
info@club-vosgien.com
www.club-vosgien.com

Comité Regional de la Randonnée Pédestre de Picardie           
111 B Rue Sadi Carnol   
F-80250 Ailly-sur-Noye 
T: +33 3 22 41 08 27
F: +33 3 22 41 08 27
randopicardie@wanadoo.fr
www.randopicardie.com

Comité Régional de la Randonnée Pédestre Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRRP PACA)                           
21, avenue de Mazargues 
F-13008 Marseille     
T: +33 4 91 24 43 41
crrp.paca@orange.fr
http://paca.ffrandonnee.fr

Comité Regional de la Randonnée Pédestre du Languedoc-Roussillon                                
Maison Regionale des Sports  
1039, Rue Georges Méliès         
F-34000 Montpellier     
T: +33 9 72 19 52 86
F: +33 9 72 19 52 86
contact@lr-ffrandonnee.fr
www.lr-ffrandonnee.fr