Irland

Markeringen av gångstigar har varit intensiv de senaste åren. Det finns ett nätverk med cirka 32 stigar och ytterligare 5 planeras, vilket ger tillgång till en mängd olika vandringsmöjligheter. Se till exempel broschyren ”Waymarked Ways of Ireland” som du kan få gratis från National Waymarked Ways Advisory Committee (se webbadress nedan).

De flesta av rutterna har sin egen karta och guide. Landet kartläggs nu i en skala från 1:50 000 och börjar med mer populära områden. Under tiden erbjuder Ordnance Survey 1: 126 720 kartor för de andra delarna.

ERA-medlem:

Bergsklättring Irland
Irish Sports HQ, National Sports Campus
Blanchards
IR - Dublin 15
T: + 353 1 625 1115
F: + 353 1 625
info@mountaineering.se
www.mountaineering.ie

--------------------

National Waymarked Ways Advisory Committee
Irländska idrottsrådet
21 Fitzwilliam Square, 
Dublin 2
IRL
T: + 353 1 676 3837
F: + 353 1 676
info@irishsportsc Council.ie
www.walkingireland.ie