Polen

In Polen, det finns cirka 65.000 km markerade gångstigar. Cirka 11.500 km ligger i bergen och ligger under den polska turistföreningens (PTTK) ansvar. De mest intressanta vandringsområdena är den norra regionen i landet med många sjöar och skogar och den södra regionen, Sudetenland, Tatra och Karpaterna.

Turistkartorna är vanligtvis i skalor från 1:25 000 till 1: 100 000 för Sudety Mountains, av 1: 750 000 för Beskidy-bergen och 1:30 000 för Tatra, Pieniny och Karkonosze Berg och några andra nationalparker.

Guideböcker som publiceras i Polen är på polska. För Tatraerna finns guideböcker både på engelska och tyska (se även Slovakien).

Information om spår kan erhållas från PTTK-adresserna nedan och från regionala delar av PTTK.

ERA-medlem:

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (PTTK)
Zarzad Glówny
ul. Senatorska 11
PL-00-075 Warszawa
T: + 48 22 826 57 35
F: +48 22 826 25
poczta@pttk.pl
www.pttk.pl
----------------------------

Salon Turystyki Aktywnej PTTK (information om bergspår)
ul. Jagiellónska 6 / 6a
PL-31-010 Kraków
T: + 48 12 429 14 82
F: + 48 12 421 21
poczta@wierchy.pttk.pl
www.wierchy.pttk.pl