Världsdagen för icke-statliga organisationer den 27 februari 2024

Dubbeljubileet – 10 års världsdagen för icke-statliga organisationer – 75 års Europarådet.

Europarådets INGO:s konferens planerar att fira några viktiga årsdagar i Strasbourg och online. De kommer att göra det tillsammans med grundaren av World NGO Day, Marcis Skadmanis, och tackla vår tids betydande utmaning – artificiell intelligens och dess potentiella effekt på demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ämne är av stor betydelse för både det civila samhället och Europarådet.

Strasbourg, Europarådet, Palais, rum 11 och online på Zoom
27 februari 2024, 11:00 – 13:00 (CET) – med engelsk-franska simultantolkning
Vänligen registrera dig online genom att använda detta ANMÄLNINGSBLANKETT – Onlineregistrering är obligatorisk för personligt deltagande i Strasbourg (för administration, säkerhet och tillgång till byggnadsändamål).