Hakkımızda

Avrupa Ramblers Derneği 66 Avrupa ülkesinden 60 yürüyüş organizasyonundan (6 tam üye ve 35 ilişkili üye) oluşan bir şemsiye organizasyondur. Bu kuruluşların toplam 3 milyondan fazla bireysel üyesi var.