üye ol

ERA'ya üye olmanın birçok avantajı vardır. Bunları aşağıda bulun:

Faydaları

 1. Ağ Oluşturma ve Sınır Ötesi İşbirliği: ERA, üye kuruluşları arasında ağ oluşturmayı ve sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırır. Bu, kuruluşların uzmanlıklarını, en iyi uygulamalarını ve kaynaklarını paylaşmalarına olanak tanıyarak işbirliğini ve karşılıklı desteği teşvik eder.
 2. Uzmanlık ve Bilgi Paylaşımı: ERA üyesi kuruluşlar, 60'dan fazla Avrupa ülkesinden 30'ın üzerinde yürüyüş kuruluşunun kolektif uzmanlığına ve bilgisine erişebilir. Birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilirler ve yürüyüş aktiviteleri için en uygun koşulları organize etme ve yaratma konusunda değerli bilgiler edinebilirler.
 3. Uluslararası Organizasyonlarda Temsil: ERA, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlardaki üye derneklerinin çıkarlarını temsil eder. Bu temsil aracılığıyla üye kuruluşlar, Avrupa çapında yürüyüş ve yürüyüş faaliyetlerini etkileyen politikaların ve kararların şekillendirilmesinde söz hakkına sahiptir.
 4. Fon ve Hibelere Erişim: ERA, finansman fırsatları ve hibeleri aramayı da içerebilecek bir mali strateji geliştirir ve uygular. Üye kuruluşlar, faaliyetlerini, projelerini ve altyapı geliştirmelerini destekleyen bu mali girişimlerden yararlanabilir.
 5. Pazarlama ve İletişim Desteği: ERA, iş modeline katkıda bulunacak bir pazarlama ve iletişim stratejisi geliştirir ve uygular. Üye kuruluşlar, ERA'nın yeni üyelerin, katılımcıların ve sponsorların ilgisini çekmeye yardımcı olabilecek tanıtım çalışmaları aracılığıyla görünürlük ve görünürlük kazanarak bu stratejiden yararlanabilirler.
 6. Etkinlikler ve Aktiviteler: ERA, üye kuruluşların katılabileceği çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenlemektedir. Bunlar arasında çalıştaylar ve genel kurul içeren yıllık konferans, çeşitli konularda web seminerleri, Avrupa Yürüyüş Günü ve Eurorando (5 yılda bir düzenlenen) yer almaktadır. Bu etkinliklere katılım, ağ oluşturma fırsatları ve akranlarla fikir alışverişinde bulunma şansı sağlar.
 7. Lider Kalitede Yol Sertifikası: ERA, en iyi yürüyüş rotalarını ve parkurlarını Öncü Kaliteli Parkurlar – Avrupa'nın En İyisi olarak onaylar. Üye kuruluşlar, parkurlarının itibarını ve kalitesini artıran, daha fazla yürüyüşçü ve turist çeken bu sertifikayı almak için çalışabilirler.
 8. E-yollar Promosyon: ERA, Avrupa genelinde toplam 12 km uzunluğa yayılan uzun mesafeli yollar olan 75,000 E-yolunun sahibidir ve bunların tanıtımını yapmaktadır. Üye kuruluşlar, yürüyüşçüleri cezbettikleri ve kendi bölgelerinde sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulundukları için bu yolların tanıtımından yararlanabilirler.
 9. Yürüyüş Lideri Programı: ERA, yürüyüş gruplarını yönetmekle ilgilenen kişilere eğitim ve sertifika sağlayan bir Yürüyüş Lideri programı yürütmektedir. Üye kuruluşlar, güvenli ve keyifli yürüyüş aktiviteleri organize etme ve yürütme kapasitelerini geliştirmek için bu programa katılabilirler.
 10. Suda Yürüyüş Programı: ERA ayrıca su ortamlarında yürüyüş aktivitelerine odaklanan bir Su Yürüyüşü programı yürütmektedir. Üye kuruluşlar, sunduklarını genişletmek ve üyeleri arasında daha geniş bir ilgi ve tercih yelpazesine hitap etmek için bu programa katılabilirler.

Genel olarak, ERA üyesi olmak, yürüyen kuruluşlara işbirliği, bilgi paylaşımı, temsil ve destek için fırsatlar sunar ve sonuçta kendi faaliyetlerine, üyelerine ve bir bütün olarak yürüyen topluluğa fayda sağlar.

Yukarıda belirtilen faydalara ek olarak ERA, üye kuruluşları arasında ilişkiler ve ilişkiler oluşturmak için bir forum görevi görür. Bu özellik, yürüyen topluluk içinde bir topluluk ve işbirliği duygusunun geliştirilmesinde hayati bir rol oynar. ERA'nın bu yönü kolaylaştırdığı ve vurguladığı bazı yollar şunlardır:

 1. Ağ İletişimi Olanakları: ERA, üye kuruluşlara çok sayıda ağ oluşturma fırsatı sağlar. ERA tarafından düzenlenen yıllık konferans, çalıştaylar ve web seminerleri, üye kuruluşların temsilcilerini bir araya getirerek bağlantı kurmalarına, deneyimlerini paylaşmalarına ve ilişkiler kurmalarına olanak tanıyor. Bu etkinlikler, farklı Avrupa ülkelerinden kuruluşlar arasında ağ oluşturma ve verimli işbirlikleri kurma için bir platform oluşturmaktadır.
 2. İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı: ERA aracılığıyla üye kuruluşlar işbirliği yapma, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşma şansına sahip olur. Kuruluşlar, ERA etkinliklerine ve faaliyetlerine katılarak birbirlerinden öğrenebilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve ortak girişim olanaklarını keşfedebilir. Bu işbirliği, üye kuruluşlar arasındaki ilişkileri güçlendirir ve destekleyici ve işbirlikçi bir ortamı teşvik eder.
 3. Uluslararası değişim: ERA, 30'dan fazla Avrupa ülkesinden yürüyüş organizasyonlarından oluşur. Bu çeşitlilik, üye kuruluşların uluslararası değişime katılmaları için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Üyeler, farklı ülkelerdeki kuruluşlarla etkileşime girerek farklı yürüyüş kültürleri, uygulamaları ve yaklaşımları hakkında fikir edinebilir. Bu maruz kalma, bakış açılarını genişletmeye ve kendi organizasyonel faaliyetlerini zenginleştirmeye yardımcı olur.
 4. Topluluk Duygusu: ERA'nın bir parçası olmak, üye kuruluşlar arasında bir aidiyet ve topluluk duygusu yaratır. Onlar yürümeyi teşvik etmeye, doğayı korumaya ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye adanmış daha büyük bir kolektifin parçasıdırlar. Bu ortak amaç ve bağlantı, üyeler arasında güçlü bir bağa ve dayanışma duygusuna katkıda bulunur.
 5. Savunuculuk ve Temsil: ERA, üye kuruluşlarının çıkarlarını Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda temsil eder. Bu kolektif temsil, üye kuruluşlara birleşik bir ses ve onların kaygılarını ve önceliklerini daha geniş bir düzeyde savunabilecekleri bir platform sağlar. Ortak hedefler ve ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışarak üye kuruluşlar arasındaki ilişkileri güçlendirir.
 6. Sınırların Ötesinde İlişki Kurmak: ERA'nın misyonu sınır ötesi işbirliğini ve üye kuruluşların değerlerine ve uzmanlığına saygıyı vurgular. ERA, sınır ötesi girişimleri aktif olarak teşvik ederek ve işbirliğini teşvik ederek, ulusal sınırları aşan ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. Bu yön, üye kuruluşları farklı ülkelerden kuruluşlarla bağlantılar kurmaya ve uluslararası projelerde birlikte çalışmaya, bağlarını güçlendirmeye ve kültürlerarası anlayışı geliştirmeye teşvik eder.

Özetle, ERA'nın üye kuruluşları arasında ilişkiler ve ilişkiler oluşturmaya yönelik bir forum rolü, sunduğu faydaların çok önemli bir yönüdür. Ağ oluşturma fırsatları sağlayarak, işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırarak, bir topluluk duygusu geliştirerek ve uluslararası alışverişi teşvik ederek ERA, üye kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirir ve Avrupa çapında destekleyici ve birbirine bağlı bir yürüyen topluluğu teşvik eder.


örgütsel ERA'ya üye olabilir.

Var farklı kategoriler üyelik sayısı:

 • Tam üyeler
 • Ortak Üyeler
 • bağlı üyeler
 • Destekleyen üyeler
 • Onursal üyeler ve başkanlar

ERA Anayasasının Özü:

 1. Tam üyeler, gönüllü olarak çalışan veya kar amacı gütmeyen tüzel kişiler olabilir. Yerlerini coğrafi Avrupa topraklarında bulurlar ve Anayasa'nın amaçlarına hizmet ederler.
  Kurucu üyelerin devam hakkı vardır.
 2. Ortak üyeler, merkezleri coğrafi Avrupa topraklarında bulunan ve Anayasa'nın amaçlarına hizmet eden, ekonomik kârı olan tüzel kişiler olabilir. Bu üyelerin sadece üyelik aidatlarının belirlenmesinde oy hakkı vardır.
 3. Bağlı üyeler, Anayasa'da belirtilen amaçları kabul eden ve Avrupa dışında yerleşik tüzel kişiler olabilir. Bu üyelerin sadece üyelik aidatlarının belirlenmesinde oy hakkı vardır.
 4. ERA'nın amaçlarına destek vermek isteyen tüm tüzel ve gerçek kişiler destekleyici üye olabilir. Bu üyelerin oy hakkı yoktur. Asgari üyelik aidatı Genel Kurul tarafından onaylanır.
 5. ERA'nın kaygılarına üstün hizmetler vermiş gerçek kişiler onursal üye olabilir.
 6. Derneğe üstün hizmetlerde bulunan başkan ve başkan yardımcıları onursal başkan olabilirler.
 7. 1-3 paragrafları anlamında üyelik, yazılı bir başvuru gerektirir. Bir üyeyi kabul etmeden önce, aynı ülkenin üye kulübü veya kulüpleri dinlenmelidir. Genel Kurul, başvuruyu Yönetim Kurulu'nun incelemesinden sonra karara bağlar.
 8. Yönetim Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine yedek üye kabul edilir.
 9. Onursal üyeler ve başkanlar, yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. Üyeler uygun kişileri kurula önerebilirler.

ERA'ya üye olmak istiyorsanız lütfen ERA Sekreterliği ile iletişime geçin.. Bu web sitesinin altındaki iletişim bilgilerine bakın.