Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, ERA tam üyelerinin ¼'ünün ERA tüzüğünün yeni onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönündeki yazılı talebi üzerine 14 Şubat 2024 tarihinde çevrimiçi olarak toplandı.

ERA, Almanya Kassel vergi dairesi tarafından anayasamızdaki bazı ifadelerin bize hayır kurumu statüsü verilmesine ilişkin kurallara uygun olmadığı konusunda bilgilendirildi. ERA'nın Alman vergi danışmanıyla birlikte hazırladığı bir değişiklik önerdiler.

    ERA anayasasının tamamlanmasına ilişkin öneri, Anayasa'nın Alman Sicil Mahkemesine sunulan yasal olarak bağlayıcı (Almanca) versiyonuna doğrudan atıfta bulunmuştur. Bu değişiklikler diğer iki dile yapılan çevirilere de aynı şekilde yansımıştır.

    ERA ofisi, onaylanmış Anayasanın önümüzdeki haftalarda güncellenmesini bekliyor. Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları burada mevcuttur.