Doğaya adım atın:
ERA, Avrupa çapında yürüyüş ve korumayı teşvik etme konusunda ön saflarda yer almaktadır:


Board

Çalışma grupları

Denetçi

Üyeler

İndirilecek belgeler

vakıf


İstatistikler


Arşiv

1969 yılında Almanya'da kurulan ERA, Avrupa'da yürüyüş ve açık hava rekreasyon ortamının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Başlangıçta birleştirici bir güç olarak kurulan bu örgüt, zamanla yaklaşık 60 Avrupa ülkesinden yaklaşık 30 üye yürüyüş örgütünden oluşan etkili bir şemsiye örgüt haline geldi. Yıllar boyunca ERA'nın misyonu, üyeleri arasında ağ oluşturmayı ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmeye odaklandı.

Dernek, yürüyüşün bir rekreasyonel aktivite olarak sürekli olarak savunuculuğunu yapıyor ve bunun kıta çapında doğa ve kültürle bağlantı kurmadaki faydalarını vurguluyor. ERA'nın saygılı muameleye, uzmanlığa ve ortak değerlere olan bağlılığı, yürüyüş ve açık hava rekreasyonuyla ilgili tüm konularda açıkça görülmektedir.

ERA'nın en önemli başarılarından biri, Avrupa'daki uzun mesafeli yolları oluşturma ve işaretlemede oynadığı aktif rol olmuştur. Dernek, bu rotaları ve diğer uluslararası yolları koruyarak ve muhafaza ederek, bunların varlığının ve erişilebilirliğinin devamını sağlar. Bu kararlılık, ERA'nın hem yerel halk hem de turistler için yürüyüş deneyimlerinin kalitesini artırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

ERA'nın yürüyüş ve dağa tırmanma faaliyetlerini teşvik etmek, kırsal bölge ve çevre için sorumluluk duygusu aşılamak ve Avrupa ülkeleri içindeki sınırları aşmayla ilgili gelenekleri korumak da dahil olmak üzere temel hedefleri, derneğin çok yönlü yaklaşımını vurgulamaktadır. ERA, işbirlikçi çabalar ve en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla, yürüme haklarının geliştirilmesine ve Avrupa'nın kültürel mirasının korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Özetle, ERA'nın 1969'daki kuruluşundan bu yana tarihsel gelişimi, onun Avrupa'da rekreasyonel bir aktivite olarak yürüyüşün önde gelen savunucusu haline geldiğinin altını çiziyor. Çok yönlü yaklaşımı, işbirlikçi çabaları ve kültürel mirası korumaya olan bağlılığı, ERA'yı birleştirici bir güç olarak konumlandırmış, yürüyüş deneyimlerini geliştirmiş ve kıta çapında sınır ötesi işbirliğini teşvik etmiştir.


Avrupa Gezginler Derneği (ERA) önde gelen ve etkili bir şemsiye kuruluştur 1969'de Almanya'da kuruldu. Yaklaşık olarak oluşan Yaklaşık 60 Avrupa ülkesinden 30 üyeli yürüyüş organizasyonuERA, yürüyüşü bir rekreasyonel aktivite ve kıta çapında doğa ve kültürle bağlantı kurma aracı olarak savunan ve teşvik eden birleştirici bir güçtür.

Yaklaşık 3 milyon bireysel üyeye ulaşan ERA, yürüyüş, doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı konusunda tutkulu bireylerden oluşan çeşitli ve kapsamlı bir ağı temsil eder. Derneğin üyeleri, yürüyüş aktivitelerini organize etme ve kolaylaştırma konusunda zengin bir deneyime sahiptir ve üye organizasyonların çoğu, bir asrı aşkın, hatta bazıları 150 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

ERA'lar misyonumuz üye kuruluşları arasında ağ oluşturmayı ve sınır ötesi işbirliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Dernek, yürüyüş ve açık hava rekreasyonlarıyla ilgili tüm konularda saygılı muamele, uzmanlık ve ortak değerlerin sağlanmasına güçlü bir vurgu yapmaktadır. ERA, işbirlikçi çabalar ve en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla hem yerel halk hem de turistler için yürüyüş deneyimlerinin kalitesini artırmaya çalışmaktadır.

The vizyonumuz ERA'nın amacı, yürüyüşle ilgili tüm konularda önde gelen uzman olarak tüm Avrupa'da geniş çapta tanınmak ve ilgili, proaktif ve güvenilir bir ortak olarak itibar kazanmaktır. ERA, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve diğer savunuculuk grupları da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla aktif bir şekilde etkileşim kurarak yürüyüş rotalarının, kültürel mirasın ve doğal çevrenin tanıtımına ve korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

The çekirdek nesneler ERA'nın hedefleri bir dizi temel hedefi kapsamaktadır. Bunlar arasında yürüyüş ve dağa tırmanma faaliyetlerinin teşvik edilmesi, aynı zamanda kırsal kesime ve çevreye karşı sorumluluk ve özen duygusunun aşılanması yer alıyor. ERA, Avrupa uzun mesafeli yollarının oluşturulmasında ve işaretlenmesinde, bu rotaların ve diğer uluslararası yolların varlığının ve erişilebilirliğinin devamını sağlamak için korunmasında aktif bir rol üstlenmektedir.

ERA'nın bir diğer önemli odak noktası, Avrupa ülkeleri içinde sınırların aşılmasıyla ilgili hakların ve geleneklerin korunması ve geliştirilmesidir. Avrupa'nın kültürel mirasını korumak. Dernek aynı zamanda bu değerlerin korunması için de çalışıyor. erişim hakkı Bu hedefin tüm arazilere zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, doğal çevrenin korunması.

ERA'nın karşılıklı anlayış ve kültürel alışverişe olan bağlılığı, çabalarında açıkça görülmektedir. insanlar arasındaki bağları güçlendirmek yürüyüş aktiviteleri ve doğayla etkileşim yoluyla. Ayrıca dernek Uluslararası kuruluşlardaki üye derneklerinin çıkarlarını temsil eder Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi, yürüyüş ve açık hava etkinliklerinin ilgili politika tartışmalarında ve kararlarında dikkate alınmasını sağlıyor.

Son olarak ERA, şu konularda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır: fiziksel aktivitenin önemiSağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için özellikle yürümek. Dernek, yürümenin ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin faydalarını savunarak, Avrupa çapında bireylerin ve toplulukların refahına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Genel olarak, Avrupa Gezginler Derneği yürüyüşün savunulmasında, yürüyüş organizasyonları arasında işbirliğinin teşvik edilmesinde ve Avrupa'nın çeşitli doğal ve kültürel mirasının korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. ERA, yorulmak bilmeyen çabalarıyla sayısız kişiye açık havanın güzelliğini keşfetmeleri, doğayla bağlantılar kurmaları ve hayatlarındaki fiziksel aktivitenin değerini takdir etmeleri için ilham vermeye devam ediyor.