ERA Denetçisi

Hesapları denetler, Genel Kurul'a yazılı olarak bildirir ve sayman ve Yönetim Kurulu'nun ibra için Genel Kurul'a başvuruda bulunur.