İstatistikler

İngilizce

“Fiziksel Hareketsizliğin Sağlığa Etkisi”. (Halk Sağlığı İngiltere 2013)
www.apho.orgt.uk/resource/viewPhysical

“Etkinlik Yönergeleri Danışma Komitesi Raporu”. (ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, 2008)
 www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx

“Bireysel Spor Katılımı”. (Spor İngiltere, 2009)
www.sportengland.org/research/active_people_survey/active_people_survey_1.aspx

“İngiltere için Sağlık Anketi – 2012” (Sağlık ve Sosyal Bakım Bilgi Merkezi, 2013)
www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218


Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack'in Schöneck 2014'teki ERA Konferansı'ndaki Sunumu
Almanya'da yürüyüş pazarı 2014

Almanca

„Grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi 2010)
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


Präsentation von Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack auf der EWV-Konferenz içinde Schöneck 2014
Alman Wandermarkt 2014

EKSTRA

Özel Eurobarometer 412 „SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE ( EU 2014)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_en.htm?utm_source=ISCA+Newsletter&utm_campaign=c665907ec3-%23130&utm_medium=email&utm_term=0_264cbe9c9f-c665907ec3-35600857