İstatistikler

İngilizce

“Fiziksel Hareketsizliğin Sağlığa Etkisi”. (İngiltere Halk Sağlığı 2013)
www.apho.orgt.uk/resource/viewPhysical

“Faaliyet Yönergeleri Danışma Komitesi Raporu”. (ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 2008)
 www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx

“Bireysel Spor Katılımı”. (Spor İngiltere, 2009)
www.sportengland.org/research/active_people_survey/active_people_survey_1.aspx

“İngiltere Sağlık Araştırması – 2012” (Sağlık ve Sosyal Bakım Bilgi Merkezi, 2013)
www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218


Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack'ın Schöneck 2014'teki ERA Konferansı'ndaki sunumu
Almanya'da yürüyüş pazarı 2014

ERA İletişim İstatistikleri.

Almanca

"Grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern" (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi 2010)
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


Präsentation von Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack auf der EWV-Konferenz Schöneck 2014'te
Der deutsche Wandermarkt 2014

EKSTRA

Özel Eurobarometre 412 “SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE (AB 2014)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_en.htm?utm_source=ISCA+Newsletter&utm_campaign=c665907ec3-%23130&utm_medium=email&utm_term=0_264cbe9c9f-c665907ec3-35600857