ERA Yeşil Yollar Projesi

ERA'nın Sürdürülebilir Yürüyüş Projesi: Daha Yeşil Bir Yarına Yol Açmak

Avrupa'da yürüyüş sporunun geleceğini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan vizyoner bir girişim olan ERA'nın Sürdürülebilir Yürüyüş Projesi'ne hoş geldiniz. Avrupa Ramblers Derneği'nde (ERA) açık havaya olan sevgimizin, çevreyi koruma, farklı kültürleri kutlama ve yerel toplulukları güçlendirme sorumluluğumuzla el ele gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu proje, bu hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığımızı temsil etmektedir.

Please note that everything right now are ideas and are in Draft, as we want to discuss the Way Ahead with our member organisations and relevant stakeholders, before we move on.

Vizyonumuz

Vizyonumuz basit ama güçlü: doğa, kültür ve topluluklar üzerinde olumlu etki bırakan sürdürülebilir bir yürüyüş deneyimi yaratmak. Her yürüyüş parkurunun bir ekolojik koruma koridoru, kültürel beğeniye giden bir yol ve sosyo-ekonomik canlılık kaynağı olduğu bir Avrupa hayal ediyoruz.

Yeşil Yol Sertifikasyon Sistemi

Projemizin merkezinde Yeşil Yol Sertifikasyon Sisteminin geliştirilmesi yer alıyor. Bu sistem, sürdürülebilir yürüyüş parkurları için tanınmış bir standart oluşturacaktır. Yürüyüşçülere parkurlar hakkında güvenilir bilgi sağlayacak, çevre dostu uygulamaları teşvik edecek ve sorumlu davranışı teşvik edecek.

Proje Planı

ERA, projeyi 3 yılının ilk yarısında 2024 aylık bir Ön proje ve ardından 2024 yılının ikinci yarısında yarım yıllık bir Proje Planı ile hayata geçirmeyi planlıyor.

ön proje
ERA Green Trails'i yasal olarak kurun ve rolleri ve sorumlulukları tanımlamak için özel bir ekip oluşturun. Başlangıç ​​fonlarını güvence altına almak ve sertifikasyon platformu için kapsamlı bir plan geliştirmek için finansmanı araştırın ve başlatın. Eş zamanlı olarak, takip değerlendirmelerine rehberlik edecek sürdürülebilirlik kriterlerine ilişkin tartışmaları başlatın.

Yarı yıllık proje planı
ERA Green Trails girişimi, paydaşları dahil ederek, mevcut sertifikaları araştırarak, kavramsal bir çerçeve geliştirerek, bir iletişim stratejisi başlatarak ve Leading Quality Trails (LQT) ile entegrasyonun fizibilitesini değerlendirerek altı ay içinde uygulanmayı hedefliyor. Beklenen sonuçlar arasında paydaş farkındalığı, bir proje planı, bir iletişim planı ve LQT entegrasyonunun fizibilitesine ilişkin bilgiler yer alıyor. Sonraki adımlar ana projeye devam etmeyi, geri bildirimleri dahil etmeyi, stratejileri ayarlamayı ve paydaşlar ve düzenlemelerle uyumun sağlanmasını içerir.

Katılın

Bu proje sadece ERA ile ilgili değil; bu, dışarıyı seven hepimizle ilgili. Sizleri, doğa tutkunlarını, doğa tutkunlarını ve sorumlu turizmin savunucularını bu dönüştürücü yolculukta bize katılmaya davet ediyoruz.

Güncellemeler ve katılım fırsatları için bizi takip etmeye devam edin. Birlikte, Avrupa'nın yürüyüş parkurlarının korunduğu, kültürlerin kutlandığı ve toplulukların geliştiği sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz.

Bize ulaşın

Sorularınız varsa veya proje hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: secretariat@era-ewv-ferp.com

Fark yaratmak için bize katılın. Hep birlikte daha yeşil bir yarın için yol açalım.Daha fazla burada okuyun

Avrupa'da açık hava turizmi popüler ve büyüyen bir trend. Pek çok gezgin, Avrupa'nın çeşitli manzaralarına, zengin kültürel mirasına ve açık hava etkinlikleri fırsatlarına ilgi duyuyor.

Avrupa, yürüyüş, bisiklete binme, kayak, yaban hayatı izleme ve macera sporları dahil olmak üzere çok çeşitli açık hava turizmi fırsatları sunmaktadır.

Çoğunlukla açık hava etkinliklerini içeren sürdürülebilir ve çevre dostu turizme de artan bir ilgi var. Gezginler doğayla bağlantı kurmalarına, çevresel etkilerini azaltmalarına ve yerel toplulukları desteklemelerine olanak tanıyan deneyimler arıyor.

Açık hava turizmi ekonomik büyüme, kültürel alışveriş ve doğanın takdir edilmesi gibi çok sayıda fayda sağlarken aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.

Açık hava turizminin artmasıyla ilgili bazı sorunlar şunlardır:

1. Çevresel Etki: Turist akını hassas ekosistemler ve doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturabilir. Yürüyüş, kamp yapma ve arazide araç kullanma gibi aktiviteler habitatın bozulmasına, toprak erozyonuna, kirliliğe ve yaban hayatının bozulmasına neden olabilir.

2. aşırı kalabalık: Popüler açık hava destinasyonları, özellikle yoğun sezonlarda aşırı kalabalıklaşabilir, bu da sıkışıklığa, uzun kuyruklara ve ziyaretçi deneyiminin azalmasına neden olabilir. Aşırı kalabalık aynı zamanda gürültü seviyelerini, çöp atmayı ve turistler ile yerel topluluklar arasındaki çatışmaları da artırabilir.

3. Altyapı Gerginliği: Turizmdeki hızlı artışlar, ulaşım sistemleri, konaklama, tuvalet ve atık yönetimi gibi tesisler de dahil olmak üzere mevcut altyapıyı zorlayabilir. Yetersiz altyapı, yetersiz hizmetlere ve genel ziyaretçi deneyiminde düşüşe yol açabilir.

4. Kültürel Etkiler: Yönetilmeyen turizm büyümesi, yerel kültürlerin metalaşmasına, geleneksel uygulamaların aşınmasına ve özgünlüğün kaybolmasına neden olabilir. Yerel topluluklar artan yaşam maliyetleri, geleneksel mesleklerdeki değişiklikler ve kaynaklarla ilgili çatışmalar gibi zorluklarla karşı karşıya kalabilir.

5. Aşırı turizm: Bazı popüler destinasyonlar, ziyaretçi yoğunluğunun bölgenin taşıma kapasitesini aştığı aşırı turizmden olumsuz etkilenebilir. Bu durum fiyatların artmasına, yerel altyapının bozulmasına ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

6. Sürdürülemez Uygulamalar: Bazı turistler atık bırakmak, bitki ve hayvanlara zarar vermek veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmak gibi sürdürülemez uygulamalara girişebilir. Farkındalık eksikliği ve sorumsuz davranışlar, çevre ve yerel topluluklar üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

ERA'nın misyonunun temelinde sürdürülebilir açık hava turizmi uygulamalarının savunuculuğu yer almaktadır.

ERA'nın sürdürülebilir parkur geliştirme taahhüdü, yürüyüşçülere kendilerini kıtanın en çarpıcı doğa harikalarına kaptırmaları için eşsiz fırsatlar sunuyor.

ERA, bilginin sorumlu yürüyüş uygulamalarını teşvik etmenin anahtarı olduğuna inanmaktadır. Eğitim girişimlerinde aktif olarak yer alıyoruz, atölye çalışmaları, eğitim oturumları ve farkındalık kampanyaları düzenliyoruz.

ERA, hiçbir kuruluşun sürdürülebilir açık hava turizminin zorluklarını tek başına çözemeyeceğinin bilincindedir. Dernek, işbirliği ve ortaklıkları teşvik ederek üye kuruluşları, turizm kuruluşlarını, çevre gruplarını ve hükümet kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. ERA, ortak uzmanlık ve kaynaklar aracılığıyla etkisini en üst düzeye çıkararak Avrupa çapında uyumlu ve sürdürülebilir turizm politikaları ve girişimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

ERA ve üye kuruluşlar, Avrupa'da artan açık hava turizmiyle ilgili sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabilir.

Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa'da açık hava turizmiyle ilgili zorluklar ve hedeflerle ilgilidir. Yeşil Anlaşma, Avrupa Birliği (AB) tarafından iklim değişikliğini ele almak, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve daha yeşil bir ekonomiye geçişi teşvik etmek için uygulamaya konulan kapsamlı bir yol haritası ve politika girişimleri dizisidir. ERA, faaliyetlerimizi Avrupa Yeşil Anlaşması'nın hedef ve ilkeleriyle uyumlu hale getirerek, sürdürülebilir açık hava turizmini teşvik etmedeki rolümüzü geliştirebilir ve AB tarafından belirlenen daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabilir.

ERA, sürdürülebilir iz gelişimini ve yönetimini teşvik eden iz yönergeleri ve sertifika programları oluşturabilir. Bu yönergeler yol tasarımı, yol işaretleme, erozyon kontrolü, atık yönetimi ve güvenlik önlemleri gibi hususları kapsayabilir. Sertifika programları, sürdürülebilir uygulamalara uygun parkurları tanıyıp teşvik edebilir ve yürüyüşçülere sorumlu ve bakımlı rotalar konusunda güvence sağlayabilir.

ERA tarafından geliştirilen sertifikasyon sistemi, her deneme için bu kriterlere bağlılık düzeyini gösteren bir derecelendirme veya etiketleme sistemini içerebilir. Önceden tanımlanmış bir dizi standardı karşılayan parkurlara, ERA'dan sürdürülebilir yürüyüş ve sorumlu açık hava turizmine olan bağlılıklarını gösteren bir sertifika veya etiket verilebilir. Sertifikasyon süreci, deneme yöneticilerinin öz değerlendirmesini, ERA temsilcilerinin saha incelemelerini ve sürekli uyumluluğun sağlanması için periyodik değerlendirmeleri içerebilir.