E-yolların ve ERA'nın Tarihçesi

Uluslararası ortaklıklar, uluslararası anlayış, Avrupa, barış. İnsanlar yüzyıllar önce Avrupa'yı Güneyden Kuzeye, Batıdan Doğuya ticaret için, barış mesajları için, siyasi sebepler için yürüyor/hareket ediyorlardı... Daha fazla