ERA Bülteni No. 1-2024

01/2024 Sayılı ERA Bülteni, ERA anayasa onay değişiklikleri için olağanüstü bir Genel Kurul toplanmasını, Fransa'da stratejik plan ve projelerin tartışıldığı bir ERA Yönetim Kurulu toplantısını, bir … Daha fazla

E-yolların ve ERA'nın Tarihçesi

Uluslararası ortaklıklar, uluslararası anlayış, Avrupa, barış. İnsanlar yüzyıllar önce Avrupa'yı Güneyden Kuzeye, Batıdan Doğuya ticaret için, barış mesajları için, siyasi sebepler için yürüyor/hareket ediyorlardı... Daha fazla