Критерії ERA Green Trails

Щоб встановити критерії для маршрутів, які підтримують стійкий пішохідний туризм і відповідальний туризм на природі, Європейська асоціація Ramblers (ERA) розгляне наступні фактори.
Ці критерії можуть слугувати основою для системи сертифікації:

1. Екологічна стійкість:

   – Захист чутливих екосистем, включаючи флору і фауну.

   – Зведення до мінімуму ерозії доріг шляхом належного проектування та обслуговування.

   – Впровадження практик поводження з відходами, включаючи зменшення відходів, переробку та відповідальну утилізацію.

   – Інтеграція відновлюваних джерел енергії та сталої інфраструктури, де це можливо.

2. Збереження культурної спадщини:

   – Повага до об’єктів культурної спадщини та корінних громад.

   – Сприяння місцевим традиціям, звичаям та культурному обміну.

   – Співпраця з місцевими громадами для забезпечення їхньої участі та отримання переваг від туристичних заходів на природі.

   – Включення інтерпретаційних та освітніх ресурсів, що висвітлюють культурне та історичне значення території.

3. Безпека та доступність:

   – Чіткі та інформативні покажчики по всій мережі маршрутів.

   – Належне технічне обслуговування та регулярні перевірки для забезпечення безпеки маршруту.

   – Включення функцій доступності для різноманітних туристів, включаючи людей з обмеженими можливостями чи обмеженою мобільністю.

   – Наявність протоколів реагування на надзвичайні ситуації та інформації.

4. Відповідальна поведінка відвідувачів:

   – Навчання та спілкування щодо принципів Leave No Trace та відповідальної етики на природі.

   – Заохочення сталих практик, таких як пакування відходів, мінімізація шумового забруднення та повага до дикої природи.

   – Пропаганда відповідального кемпінгу, включаючи спеціальні кемпінги та правила пожежної безпеки.

   – Заохочення етичної взаємодії з дикою природою, наприклад дотримання дистанції та негодування тварин.

5. Залучення громади та економічний вплив:

   – Співпраця з місцевими громадами для забезпечення їхньої участі в плануванні маршрутів, управлінні та розподілі вигод.

   – Просування місцевих підприємств, розміщення та послуг, які відповідають принципам сталого розвитку.

   – Заохочення туристів підтримувати місцеву економіку, купуючи місцеві продукти та послуги.

   – Розробка програм, які сприяють соціально-економічному розвитку та добробуту місцевих громад.

Система сертифікації, розроблена ERA, може включати систему оцінювання або маркування, яка вказує на рівень дотримання цих критеріїв для кожної траси. Маршрути, які відповідають наперед визначеним стандартам, можуть бути нагороджені сертифікацією або знаком від ERA, що вказує на їхню прихильність екологічним походам і відповідальному туризму на природі. Процес сертифікації може включати самооцінку менеджерами маршрутів, інспекції місця представниками ERA та періодичні оцінки для забезпечення постійної відповідності.

Система сертифікації також повинна включати положення щодо постійного моніторингу, зворотного зв’язку та постійного вдосконалення. ERA може співпрацювати зі своїми організаціями-членами, експертами з питань сталого розвитку та відповідними зацікавленими сторонами для розробки критеріїв сертифікації, інструкцій із впровадження та механізмів оцінки для системи.

Запровадивши таку систему сертифікації, ERA може надати туристам достовірну інформацію про маршрути, які віддають пріоритет екологічності, заохочують відповідальну поведінку на відкритому повітрі та підтримують збереження природних і культурних ресурсів. Система сертифікації сприятиме підвищенню обізнаності, скеровуватиме вибір туристів і сприятиме прийняттю екологічних практик у туризмі на природі по всій Європі.

Рейтингова система

Ось пропозиція щодо рейтингової системи, яку можна розглянути для системи сертифікації:

Рівень 1: початківець Green Trail

– Маршрути, які відповідають основним критеріям стійкості та доклали початкових зусиль до практики відповідального туризму на відкритому повітрі.

– Сертифікація початкового рівня, яка вказує на прихильність траси до сталого розвитку, але з можливістю вдосконалення.

Рівень 2: Green Trail Intermediate

– Стежки, які демонструють вищий рівень стійкості та відповідальних практик туризму на відкритому повітрі.

– Розгляд критеріїв навколишнього середовища, культури, безпеки, поведінки відвідувачів і залучення громади.

Рівень 3: Green Trail Advanced

– Маршрути, які відповідають комплексним стандартам сталого розвитку та активно сприяють відповідальному туризму на природі.

– Зразкове дотримання екологічних, культурних критеріїв, критеріїв безпеки, поведінки відвідувачів і залучення громади.

– Продемонстровані інновації та лідерство в екологічних практиках.

Рівень 4: Досконалість Green Trail

– Стежки, які досягають виняткових екологічних показників і служать зразком для наслідування відповідального туризму на природі.

– Видатне піклування про навколишнє середовище, збереження культури, заходи безпеки, навчання відвідувачів та позитивний вплив на громаду.

– Визнання постійного вдосконалення та найкращих практик.

Систему рейтингів можна візуалізувати за допомогою комбінації символів або міток, таких як листочки чи зірочки, що відповідають відповідним рівням. Це дає змогу туристам швидко визначати та диференціювати стежки на основі їхньої відданості екологічності.

Щоб зберегти довіру та прозорість, ERA може окреслити конкретні критерії та вимоги для кожного рівня рейтингу у вичерпному посібнику або на онлайн-порталі. Це дозволяє менеджерам маршрутів і туристам зрозуміти очікування та працювати над досягненням вищих рівнів сертифікації.

Система сертифікації ERA повинна включати процес періодичної переоцінки та оновлення для забезпечення постійної відповідності та вдосконалення. Це може включати регулярні оцінки, цикли зворотного зв’язку та співпрацю з менеджерами стежок, місцевими громадами та екологічними експертами.

Запровадження такої системи оцінювання надасть туристам чіткий і стандартизований спосіб оцінки стійкості та відповідального ставлення до туристичних стежок. Це стимулює менеджерів стежок постійно прагнути до вищих рівнів стійкості, що призводить до позитивного впливу на навколишнє середовище та соціально-культурного характеру в туризмі на природі.

Критерії

Ось конкретні та конкретні критерії для кожного рівня запропонованої системи рейтингу Green Trail:

Рівень 1: початківець Green Trail

- Екологічна стійкість:

  – Дотримання основних заходів з утримання стежок і боротьби з ерозією.

  – Мінімальний вплив на чутливі екосистеми та середовища існування дикої природи.

  – Пропаганда практики відповідального поводження з відходами, включаючи вивезення та переробку сміття.

- Збереження культурної спадщини:

  – Повага до культурних об’єктів, спадщини та корінних громад.

  – Інтеграція навчальних матеріалів, що висвітлюють місцеву історію та традиції.

  – Заохочення культурної чутливості та шанобливого спілкування з місцевими громадами.

- Безпека та доступність:

  – Добре позначені стежки з чіткими покажчиками та інформацією про безпеку.

  – Регулярне технічне обслуговування для забезпечення умов траси та заходів безпеки.

  – Розгляд особливостей доступності, таких як доступні ділянки стежки та об’єкти.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Навчання та спілкування за принципами Leave No Trace.

  – Просування практики відповідального кемпінгу, включаючи спеціальні кемпінги та правила пожежної безпеки.

  – Повага до дикої природи та дотримання вказівок щодо спостереження за дикою природою та взаємодії.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Співпраця з місцевими громадами в плануванні та управлінні маршрутами.

  – Просування місцевих підприємств і послуг, які відповідають принципам сталого розвитку.

  – Розгляд переваг громади та можливостей місцевого працевлаштування чи участі.

Рівень 2: Green Trail Intermediate

На додаток до критеріїв рівня 1 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Впровадження заходів боротьби з ерозією, таких як стабілізація траси та управління водними ресурсами.

  – Моніторинг популяцій флори та фауни та захист чутливих територій.

  – Інтеграція відновлюваних джерел енергії та стійкої інфраструктури, де це можливо.

- Збереження культурної спадщини:

  – Активне залучення місцевих громад до розробки та інтерпретації маршрутів.

  – Співпраця з місцевими культурними організаціями для покращення розуміння та вдячності відвідувачів.

  – Інтеграція зусиль зі збереження культурної спадщини вздовж стежки.

- Безпека та доступність:

  – Регулярні перевірки траси та технічне обслуговування для забезпечення оптимальних умов безпеки.

  – Надання актуальної інформації про траси та протоколів реагування на надзвичайні ситуації.

  – Врахування різноманітних потреб користувачів, включаючи вивіски кількома мовами та зручності для людей з обмеженими можливостями.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Популярність освітніх матеріалів щодо відповідальної поведінки на природі та екологічних практик.

  – Заохочення мінімального утворення відходів, включаючи політику упаковки та упаковки.

  – Просування відповідальних зустрічей з дикою природою, таких як дотримання безпечної відстані та уникнення турбування.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Активна взаємодія з місцевими громадами, пошук їхнього внеску та вирішення проблем.

  – Розгляд ініціатив розвитку громади та домовленостей про розподіл вигод.

  – Співпраця з місцевими зацікавленими сторонами для просування культурних подій і туристичного досвіду.

Рівень 3: Green Trail Advanced

На додаток до критеріїв рівня 1 і 2 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Інтеграція передових практик сталого розвитку, таких як виробництво відновлюваної енергії та заходи щодо збереження води.

  – Ініціативи зі збільшення біорізноманіття, такі як відновлення середовища існування та реінтродукція місцевих видів.

  – Моніторинг і звітність щодо показників навколишнього середовища для постійного вдосконалення.

- Збереження культурної спадщини:

  – Розробка інтерпретаційних матеріалів та інтерактивного досвіду, які відзначають місцеву культуру та спадщину.

  – Співпраця з місцевими художниками та ремісниками для включення культурних елементів уздовж стежки.

  – Залучення місцевих громад до програм культурного обміну та ініціатив з розповіді історій.

- Безпека та доступність:

  – Регулярні тренінги з техніки безпеки та сертифікація персоналу траси.

  – Забезпечення доступних засобів та зручностей по всій мережі маршрутів.

  – Впровадження передових технологій безпеки, таких як системи екстреного зв’язку або автоматичне сповіщення.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Інтеграція інтерактивних освітніх інструментів і мультимедійних платформ для сприяння відповідальній поведінці на природі.

  – Заохочення до активної участі в заходах зі збереження та реставрації вздовж стежки.

  – Пропаганда відповідального туризму за межами маршруту, включаючи екологічний вибір транспорту та залучення місцевих жителів.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Реалізація проектів під керівництвом громади, які сприяють соціально-економічним вигодам, культурному відродженню чи збереженню навколишнього середовища.

  – Моніторинг та оцінка впливу на громаду для забезпечення позитивних результатів.

  – Партнерство з місцевими організаціями для розвитку туристичних ініціатив на рівні громади.

Рівень 4: Досконалість Green Trail

На додаток до критеріїв рівня 1, 2 і 3 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Демонстрація виняткових практик сталого розвитку, встановлення галузевих стандартів.

  – Впровадження інноваційних технологій і практик для зменшення впливу на навколишнє середовище.

  – Інтеграція довгострокового моніторингу та дослідницьких програм для інформування зусиль щодо збереження.

- Збереження культурної спадщини:

  – Визнання як флагманської стежки для збереження та популяризації культурної спадщини.

  – Розробка інтерактивних освітніх заходів, які залучають відвідувачів до збереження культурної культури.

  – Співпраця з академічними установами та культурними організаціями для поглибленого дослідження та інтерпретації.

- Безпека та доступність:

  – Впровадження передових заходів безпеки та технологій для забезпечення найвищого рівня безпеки маршруту.

  – Активна участь у дослідженні безпеки трейлів та обмін передовим досвідом з іншими трейлами.

  – Інтеграція розширених функцій доступності, що виходять за рамки основних вимог, щоб задовольнити різноманітні потреби.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Визнання як лідера у відповідальній поведінці на відкритому повітрі та піклуванні про навколишнє середовище.

  – Активна участь у регіональних або національних кампаніях, що просувають практики відповідального туризму.

  – Впровадження механізмів зворотного зв’язку з відвідувачами та безперервне вдосконалення на основі відгуків відвідувачів.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Вважається зразковою стежкою для позитивного впливу на громаду та сталого розвитку туризму.

  – Активне залучення місцевих громад до управління маршрутами та процесів прийняття рішень.

  – Сприяння розвитку місцевих підприємств, надання підтримки та ресурсів для сприяння економічній стійкості.

ERA може встановити детальні критерії оцінювання для кожного рівня, включаючи конкретні показники, вимоги та системи оцінки. Регулярні оцінки, перевірки на місці та відгуки зацікавлених сторін можуть бути частиною процесу сертифікації для забезпечення постійної відповідності та вдосконалення.

Запровадивши цю систему оцінювання, ERA може надати туристам чіткий і прозорий спосіб визначення стежок, які надають пріоритет екологічності та відповідальним практикам туризму на відкритому повітрі. Система стимулює менеджерів стежок постійно вдосконалювати свої зусилля щодо сталого розвитку, сприяючи позитивному екологічному, культурному та соціально-економічному впливу туризму на відкритому повітрі.

Детальні критерії оцінки

Нижче наведено детальні критерії оцінювання для кожного рівня рейтингової системи Green Trail:

Рівень 1: початківець Green Trail

- Екологічна стійкість:

  – Регулярне технічне обслуговування стежок для боротьби з ерозією та запобігання деградації.

  – Знання та дотримання місцевих екологічних норм.

  – Основні методи поводження з відходами, включаючи вивезення та переробку сміття.

- Збереження культурної спадщини:

  – Повага до культурних пам’яток і артефактів уздовж стежки.

  – Основні інтерпретаційні матеріали, що висвітлюють місцеву історію та традиції.

  – Взаємодія з місцевими громадами для розуміння та вирішення культурних проблем.

- Безпека та доступність:

  – Добре позначені стежки з чіткими покажчиками та інформацією про безпеку.

  – Базове обслуговування стежки для забезпечення безпечного проходу.

  – Врахування базових потреб у доступності, таких як рівна поверхня та широкі стежки.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Інформація та комунікація за принципами Leave No Trace.

  – Просування практики відповідального кемпінгу, включно з правилами пожежної безпеки.

  – Основні вказівки щодо зустрічі з дикими тваринами та відповідальної поведінки.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Базові консультації з місцевими громадами під час планування та розвитку маршруту.

  – Базове просування місцевих підприємств і послуг.

Рівень 2: Green Trail Intermediate

На додаток до критеріїв рівня 1 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Впровадження заходів боротьби з ерозією, таких як стабілізація траси та управління водними ресурсами.

  – Розгляд заходів щодо захисту середовища проживання чутливої ​​флори та фауни.

  – Заохочення до зменшення відходів через освіту та надання сміттєвих баків.

- Збереження культурної спадщини:

  – Розробка інтерпретаційних матеріалів, що висвітлюють місцеву культурну спадщину.

  – Взаємодія з місцевими культурними організаціями для покращення розуміння та оцінки відвідувачами.

  – Співпраця з місцевими громадами для культурної обізнаності персоналу маршруту.

- Безпека та доступність:

  – Регулярні перевірки траси та технічне обслуговування для забезпечення оптимальних умов безпеки.

  – Надання актуальної інформації про траси та протоколів реагування на надзвичайні ситуації.

  – Розгляд особливостей доступності, таких як доріжки або засоби для інвалідних візків.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Навчання відповідальній поведінці на природі та екологічним практикам.

  – Сприяння мінімальному утворенню відходів, включаючи політику упаковки та упаковки.

  – Рекомендації щодо відповідального поводження з дикою природою та мінімального занепокоєння.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Співпраця з місцевими громадами для управління маршрутами та процесів прийняття рішень.

  – Просування місцевих підприємств і послуг за допомогою інформаційних матеріалів маршруту.

  – Розгляд переваг громади та участь у заходах, пов’язаних із стежками.

Рівень 3: Green Trail Advanced

На додаток до критеріїв рівня 1 і 2 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Інтеграція передових практик сталого розвитку, таких як виробництво відновлюваної енергії та заходи щодо збереження води.

  – Розгляд ініціатив зі збільшення біорізноманіття, таких як відновлення середовища проживання та просування місцевих видів.

  – Регулярний моніторинг і звітність щодо показників навколишнього середовища для постійного вдосконалення.

- Збереження культурної спадщини:

  – Розробка інтерактивних інтерпретаційних матеріалів, які відзначають місцеву культуру та спадщину.

  – Співпраця з місцевими художниками та ремісниками для культурних елементів уздовж стежки.

  – Залучення місцевих громад до програм культурного обміну та ініціатив з розповіді історій.

- Безпека та доступність:

  – Регулярні тренінги з техніки безпеки та сертифікація персоналу траси.

  – Забезпечення доступних засобів та зручностей по всій мережі маршрутів.

  – Впровадження передових технологій безпеки, таких як системи екстреного зв’язку.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Інтеграція інтерактивних освітніх інструментів і мультимедійних платформ для сприяння відповідальній поведінці.

  – заохочення до активної участі в консерваційно-реставраційній діяльності.

  – Пропаганда відповідального туризму за межами маршруту, включаючи екологічний вибір транспорту.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Реалізація проектів під керівництвом громади, які сприяють соціально-економічним вигодам і культурному відродженню.

  – Моніторинг та оцінка впливу на громаду для забезпечення позитивних результатів.

  – Партнерство з місцевими організаціями для розвитку туристичних ініціатив на рівні громади.

Рівень 4: Досконалість Green Trail

На додаток до критеріїв рівня 1, 2 і 3 можна додати наступне:

- Екологічна стійкість:

  – Демонстрація виняткових практик сталого розвитку, встановлення галузевих стандартів.

  – Інтеграція інноваційних технологій і практик для зменшення екологічного сліду.

  – Довгострокові моніторингові та дослідницькі програми для інформування зусиль щодо збереження.

- Збереження культурної спадщини:

  – Визнання як флагманської стежки для збереження та популяризації культурної спадщини.

  – Розвиток ефекту занурення, який залучає відвідувачів до збереження культурної культури.

  – Співпраця з науковими установами та культурними організаціями для дослідження та інтерпретації.

- Безпека та доступність:

  – Впровадження передових заходів безпеки та технологій для забезпечення найвищого рівня безпеки маршруту.

  – Активна участь у дослідженнях безпеки маршрутів та обмін передовим досвідом.

  – Інтеграція розширених функцій доступності для задоволення різноманітних потреб.

- Відповідальна поведінка відвідувачів:

  – Визнання як лідера у відповідальній поведінці на відкритому повітрі та піклуванні про навколишнє середовище.

  – Активна участь у регіональних або національних кампаніях, що просувають практики відповідального туризму.

  – Впровадження механізмів зворотного зв’язку з відвідувачами та безперервне вдосконалення на основі відгуків відвідувачів.

- Залучення громади та економічний вплив:

  – Вважається зразковою стежкою для позитивного впливу на громаду та сталого розвитку туризму.

  – Активне залучення місцевих громад до управління маршрутами та процесів прийняття рішень.

  – Сприяння розвитку місцевих підприємств, надання підтримки та ресурсів для економічної стійкості.

ERA може встановлювати конкретні показники, вимоги та системи оцінки для кожного критерію в межах кожного рівня. Ці детальні критерії оцінки створюють основу для оцінки маршрутів і забезпечення відповідності принципам стійкості та відповідального туризму. Регулярні оцінки, перевірки на місці та відгуки зацікавлених сторін можуть бути включені в процес сертифікації, щоб підтримувати довіру та заохочувати постійне вдосконалення.

Система підрахунку балів

Ось пропозиція щодо системи підрахунку балів, яку можна використовувати для кожного критерію на кожному рівні системи оцінювання Green Trail:

Рівень 1: початківець Green Trail

За кожним критерієм може бути присвоєна оцінка від 1 до 3:

– 1: базова відповідність мінімальним вимогам.

– 2: помірна відповідність, з певними зусиллями щодо сталого розвитку та відповідальних практик.

– 3: хороша відповідність, що демонструє прихильність екологічним практикам, але є можливості для вдосконалення.

Рівень 2: Green Trail Intermediate

За кожним критерієм може бути присвоєна оцінка від 1 до 5:

– 1: базова відповідність мінімальним вимогам.

– 2: помірна відповідність, з певними зусиллями щодо сталого розвитку та відповідальних практик.

– 3: Належна відповідність, що демонструє прихильність екологічним практикам.

– 4: Дуже хороша відповідність, перевищення основних вимог і помітний прогрес.

– 5: відмінна відповідність, демонстрація взірцевих зусиль і передового досвіду.

Рівень 3: Green Trail Advanced

За кожним критерієм може бути присвоєна оцінка від 1 до 7:

– 1: базова відповідність мінімальним вимогам.

– 2: помірна відповідність, з певними зусиллями щодо сталого розвитку та відповідальних практик.

– 3: Належна відповідність, що демонструє прихильність екологічним практикам.

– 4: Дуже хороша відповідність, перевищення основних вимог і помітний прогрес.

– 5: відмінна відповідність, демонстрація взірцевих зусиль і передового досвіду.

– 6: Виняткова відповідність, демонстрація інновацій та лідерства у сфері сталого розвитку.

– 7: Видатна відповідність нормам, встановлення галузевих стандартів і служіння зразком для наслідування.

Рівень 4: Досконалість Green Trail

За кожним критерієм може бути присвоєна оцінка від 1 до 10:

– 1: базова відповідність мінімальним вимогам.

– 2: помірна відповідність, з певними зусиллями щодо сталого розвитку та відповідальних практик.

– 3: Належна відповідність, що демонструє прихильність екологічним практикам.

– 4: Дуже хороша відповідність, перевищення основних вимог і помітний прогрес.

– 5: відмінна відповідність, демонстрація взірцевих зусиль і передового досвіду.

– 6: Виняткова відповідність, демонстрація інновацій та лідерства у сфері сталого розвитку.

– 7: Видатна відповідність нормам, встановлення галузевих стандартів і служіння зразком для наслідування.

– 8-10: Виняткова відповідність, що відображає постійне вдосконалення, інновації та досконалість.

Ці бали можна присвоїти на основі оцінки ефективності маршруту за кожним конкретним критерієм. Загальний бал для кожного рівня можна обчислити шляхом підсумовування балів за кожним критерієм цього рівня.

Щоб досягти певного рівня сертифікації, траси мають відповідати мінімальному сумарному порогу для цього рівня. Наприклад, щоб отримати сертифікацію рівня 3, трасі може знадобитися отримати середній бал 4 або вище за всіма критеріями цього рівня.

Система підрахунку балів забезпечує кількісну оцінку відповідності маршруту принципам стійкості та відповідального туризму. Це дозволяє проводити об’єктивну оцінку та порівняння, підтримуючи прозорість і підзвітність у процесі сертифікації.