ERA fordømmer den ulovlige krig i Ukraine, og vi opfordrer til en øjeblikkelig afslutning af krigen.


ERA blev grundlagt med visionen om et forenet og frit Europa i den kolde krigs tid. ERA er dedikeret til principperne i Europarådet for demokrati, menneskerettigheder og retsstaten. ERA har medlemsorganisationer over hele Europa og bringer mennesker sammen i en ånd af fair play og lige muligheder for at vandre langs vores paneuropæiske langdistancestier samt
EURORANDO. Vi tror på et fredeligt fællesskab mellem folk og lande i Europa.

Som en paraplyorganisation er der lidt ERA kan gøre sig selv i denne prøvende tid. Men vores medlemsorganisationer er aktive i at hjælpe flygtninge fra krigszonen og levere humanitære varer til de lidende mennesker i Ukraine. Vi står også sammen med alle de mennesker i Rusland og Belarus, som står op for principperne om demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet og mest og for alle imod denne barbariske krig og for fred.

Som en organisation, der er grundlagt på principperne om forståelse og bogstavelig talt opbygning af kommunikationsveje og forståelsesbroer i Europa, fordømmer vi det regime, der er ansvarligt for disse grusomheder, men fortsætter med at arbejde for og med folket i alle de lande, vi dækker, inklusive Rusland, i håb om fred og forsoning.