Mar ionadaí an AW ar Choiste Idirnáisiúnta na gCluichí Meánmhara (ICMG), a thugann le chéile 26 náisiún ó imchuach na Meánmhara, Is é ERA an institiúid oifigiúil a bhailíochtaíonn rannpháirtíocht na gCoistí Oilimpeacha Náisiúnta i gcomórtais idirnáisiúnta AW.

Mar sin is dócha go ndéanfaidh baill nua dul isteach in ERA agus AWSC chun creidiúnú a fháil ionas gur féidir le foirne a dtíre páirt a ghlacadh i gcomórtais idirnáisiúnta.

Tá AWSC tar éis a creat oiliúna chun monatóirí a oiliúint agus clubanna AW a chruthú. Áiríonn líonra na dteagascóirí atá faofa ag AWSC tuairim is deichniúr scaipthe amach go dtí seo sa Fhrainc, san Iodáil, sa Spáinn agus sa Ghearmáin. Déanann ERA dioplómaí Eorpacha de mhonatóirí AW a sheachadadh ar an mbealach seo.

Eagraíonn IAW (Siúlóid Aqua Idirnáisiúnta) an Turas AW a chuimsíonn 3 nó 4 chéim gach bliain. D’éirigh thar barr le heagráin 2018 agus 2019. Níorbh fhéidir 2020 agus 2021 a bheith ann de bharr na paindéime Covid-19.

In 2022, bhí AWSC i gceannas ar eagrú an chéad cheann dúshlán Eorpach a bhí ar siúl i Rosas, an Chatalóin ó 23 go 25 Meán Fómhair 2022.

Déan teagmháil
schipon(ag)ffrandonee.fr (ionad (ag) le @