WORKSHOP U MIJJIET AĊĊESSIBBLI F'JŪRTAKA GĦAS-SENA TA' E9

Il-workshop se jlaqqa’ lid-dilettanti tal-mixi biex jiċċelebraw il-mixi bħala attività soċjalment inklużiva aċċessibbli għal firxa wiesgħa ta’ soċjetà. Il-workshop se juri kunċetti u soluzzjonijiet prattiċi minn pajjiżi madwar l-Ewropa u l-Iskandinavja, bil-għan li jagħmel il-mixi saħansitra aktar aċċessibbli għal kulħadd. L-esperjenzi se jiġu kondiviżi mir-Renju Unit, l-Italja, in-Norveġja, l-Estonja, il-pajjiż ospitanti Latvja, u l-Assoċjazzjoni Ewropea tar-Ramblers, li ddeżinjat l-2023 bħala s-sena tal-mogħdija fuq distanzi twal E9.