eurorando 2001

"Wandelen voor een verenigd Europa" - dit was het thema van het EURORANDO-evenement 2001. De European Rambler's Association (ERA) organiseerde hiervoor in de jaren 2000 en 2001 een reeks estafettewandelingen op tien verschillende routes. Vanuit de uiterste hoeken van Europa – vanuit het westen, vanuit het zuiden, vanuit het oosten en vanuit het noorden begonnen wandelaars hun weg naar Straatsburg waar deze indrukwekkende evenementen eindigden van 22 tot 30 september 2001. Daar vond een conferentie plaats in de Schumann -Zaal van het Europees Parlement.

Meer dan een kwart miljoen wandelliefhebbers namen deel aan de verschillende etappes van de estafettewandelingen. Meer dan 5,000 wandelaars bereikten Straatsburg - het hart van Europa voor de laatste week van september. Ongeveer 13,000 mensen namen deel aan de laatste parade door de "Stad van Europa". Dit gebeurde onder auspiciën van de Franse president Jacques Chirac, de voorzitter van het Europees Parlement, Nicole Fontaine, en de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Walter Schwimmer.

Tijdens de pan-Europese estafettewandelingen vonden meer dan 20 ontmoetingen plaats. Op deze manier ontmoetten wandelaars prominente politici in verschillende landen en leden van het Europees Parlement. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de goedkeuring van de "Verklaring van Straatsburg". In totaal benadrukten 53 lidorganisaties van de ERA uit 26 landen het buitengewone belang van het "Europahuis" voor de toekomst - een huis dat bestaat uit veelzijdige regionale en culturele tradities. De tijden zijn niet altijd vreedzaam geweest, dus een verenigd vreedzaam Europa verdient de voorkeur. De wandelbeweging steunt de vereniging van Europa voor, zoals in de verklaring staat: “Wandelen kennen geen grenzen” en “wandelen brengt mensen van verschillende nationaliteiten en alle leeftijden bij elkaar”.