ERA revizor

Revidira računovodstvo, pisno poroča skupščini in skupščini poda vlogo za razrešnico blagajnika in upravnega odbora.

dr. Michael Ermrich
Revizor

Deutscher Wanderverband, Nemčija