Vodilne kakovostne poti - najboljše v Evropi

Potrdilo o posebni kakovosti za sprehajalne poti.

Hoja je zelo priljubljena. Po vsej Evropi vse več ljudi med počitnicami in prostim časom zavezuje vezalke za škornje ter peš odkriva različne naravne lepote.

Poseben certifikat kakovosti 'Leading Quality Trails – Best of Europe' ponuja pregleden sistem meril za izboljšanje kakovosti poti po vsej Evropi.

Kako je to mogoče zagotoviti?

Z oblikovanjem sistema ocenjevanja, ki upošteva potrebe sprehajalcev!

Uporaba sistema meril „Leading Quality Trails - Best of Europe“ omogoča privlačnost poti merljive in zagotavlja visoko kakovostno izkušnjo hoje.

Tak sistem mora v primerljivih dimenzijah zajeti kompleksnost različnih krajin, infrastruktur in značilnosti poti. Da bi omogočili raznolikost in edinstvenost pokrajin in sprehajalnih poti v različnih regijah Evrope, je bil sistem meril zgrajen z največjo prilagodljivostjo. Uporablja leta praktičnih izkušenj v državah, ki že uporabljajo merila kakovosti za načrtovanje in nadgradnjo sprehajalnih poti.

Ocena/ocenjevanje 'Leading Quality Trails – Best of Europe' je nagrada in pregledna metoda za optimizacijo celotne infrastrukture poti. Merila se lahko uporabljajo kot kontrolni seznam in pomagajo državam, ki morajo zgraditi svojo mrežo peš poti. V državah, ki že imajo delujočo mrežo poti, lahko tak sistem dodatno okrepi pohodni turizem.

Logotip „Leading Quality Trails - Best of Europe“ se uporablja tako na nacionalnih kot tudi na mednarodnih poteh. Potrdilo je na voljo samo za celotne poti. Predpogoj je razdalja najmanj 50 km s tremi dnevnimi etapami. Izjeme od pravila so evropske poti na dolge razdalje. Delno jih je mogoče potrditi, če je navedena najmanjša dolžina.

Z “Leading Quality Trails – Best of Europe” ERA postavlja evropski standard, ki prinaša več uporab za sprehajalni turizem:

 • dajanje pohodniškega turista pregled in pomoč pri odločanju
 • ob upoštevanju ekologije in ohranjanja narave
 • vključenost vseh prizadetih / interesnih skupin v proces kakovosti 
 • usposobljeni in usposobljeni strokovnjaki za pot na tem območju, npr. iz sprehajalnih skupin, rezervatov prosto živečih živali in turizma
 • konkurenčna prednost peš regije pri trženju   

 Več o LQT-BE: https://www.era-ewv-ferp.org/lqt/

Korak za korakom

Postopek

 • Zainteresirana regija (turistični organ, narodni park, sprehajalna skupina itd.) se obrne na sekretariat ERA za začetek procesa kakovosti.
 • ERA ponuja 2-dnevni vseevropski enotni tečaj za ocenjevalce v regiji.
 • Usposobljene osebe na stezah zberejo podatke, potrebne za oceno kakovosti, in jih najprej ocenijo (analiza moči in šibkosti). Tako je mogoče hitro ugotoviti pomanjkljivosti v kakovosti trase in poiskati možnosti za nadgradnjo. 
 • Ko pot izpolnjuje merila „kakovostne poti“, se lahko pri ERA prijavi za pridobitev certifikata. 
 • Podatke, zbrane na progi, neodvisno ocenjuje in analizira ERA. Usposobljeno osebje ERA izvaja lokalne kontrole na progi. 
 • Ko so rezultati pregledov pozitivni, pot pridobi certifikat 'Leading Quality Trails' za obdobje 3 let. Po tem času je treba ponovno preveriti kakovost poti. Znak kakovosti se lahko uporablja v tiskovinah in na internetu za trženje sprehajalne poti.

ERA je pooblastila Deutscher Wanderverband Service Ltd. za izvajanje 'Leading Quality Trails – Best of Europe'.


Trajnostni razvoj 

Ohranjanje narave Predlagatelj potrjuje, da je trasa sprehajalne poti skladna z vsemi okoljevarstvenimi predpisi (predvsem na občutljivih območjih, kot so naravni rezervati, biotopi ipd.).

vzdrževanje Predlagatelj jamči za celotno obdobje uporabe certifikata, da je zagotovljeno vzdrževanje poti – površine in pohištva. Tekoče redne preglede in oskrbo je treba dokumentirati in poslati ERA. Veljajo temeljna načela označevanja poti ERA.

Obdobje veljavnosti Certifikacijsko obdobje se začne s predajo certifikata in traja 3 leta.

Sodelovanje Vse prizadete interesne skupine, ki so del procesa kakovosti v trail regiji, morajo predlagatelji vključiti že od samega začetka. Zainteresirane strani so lahko gozdne službe, NPWS, turistične skupine, planinske organizacije, sprehajalni klubi, lastniki zemljišč, lokalne oblasti in skupnosti.

Evropsko združenje sprehajalcev (ERA) 
Kleine Rosenstr 1-3 
34117 Kassel  
Nemčija 

telefon +49 (0)5 61 / 9 38 73 – 0
faks +49 (0)5 61 / 9 38 73 – 10


Drugi programi LQT: