ERA nosoda nelikumīgo karu Ukrainā, un mēs aicinām nekavējoties izbeigt karu.


ERA tika dibināta ar vīziju par vienotu un brīvu Eiropu aukstā kara laikā. ERA ir veltīta Eiropas Padomes demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma principiem. ERA ir dalīborganizācijas visā Eiropā, un tā pulcē cilvēkus godīgas spēles un vienlīdzīgu iespēju garā, dodoties pārgājienos pa mūsu visas Eiropas tālsatiksmes takām, kā arī
EURORANDO. Mēs ticam mierīgai Eiropas cilvēku un valstu kopībai.

Kā jumta organizācija ir maz, ko ERA var paveikt šajā grūtajā laikā. Taču mūsu dalīborganizācijas aktīvi palīdz bēgļiem no kara zonas un piegādā humanitārās preces cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Mēs arī iestājamies ar visiem cilvēkiem Krievijā un Baltkrievijā, kuri iestājas par demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas principiem, kā arī visvairāk un par visiem pret šo barbarisko karu un par mieru.

Kā organizācija, kas dibināta uz saprašanās principiem un burtiski veidojot saziņas ceļus un saprašanās tiltus Eiropā, mēs nosodām režīmu, kas ir atbildīgs par šīm zvērībām, bet turpinām strādāt cilvēku labā un kopā ar cilvēkiem visās mūsu aptvertajās valstīs, tostarp Krievijā, ceru uz mieru un samierināšanos.