E-ceļu un ERA vēsture

Starptautiskās partnerības, starptautiskā sapratne, Eiropa, miers.

Cilvēki staigāja/pārvietojās pirms gadiem, šķērsojot Eiropu no dienvidiem uz ziemeļiem, no rietumiem uz austrumiem, tirdzniecības, miera vēstījumu, politisku iemeslu dēļ, lai pārbaudītu jaunas teritorijas viņu dzīvībai, karam... Pastaigas ir dabiska kustība cilvēki no neatminamiem laikiem līdz mūsdienām. Gāja gadsimti un tehnikas attīstība paātrināja virzību uz augšu – uz drošu laiku vai lai pārvietošanās būtu ērtāka. Bet pastaiga palika cilvēku pavardos kā aizraušanās un nebija izzudusi no mūsu dzīves.

Sanāksmē par pārgājienu taku “Apkārt Bāzelei” (Rund um Basel), kurā piedalījās biedrības no Vācijas, Francijas un Šveices, nolēma rīkot konferenci par “nepārtrauktajām pārgājienu takām” š.g. 1969. Klātesošie biedrību pārstāvji izteica vēlmi nodibināja Eiropas Rambleru asociāciju (ERA). Sanāksme, kas notika Schwäbisch Albverein Nāgelehaus Raichberg, vienbalsīgi nolēma dibināt šādu biedrību. Tas notika tālāk 19 oktobris 1969. Tai bija jākļūst par vēsturisku dienu, jo 8 klubu pārstāvji radīja kaut ko tādu, kas tika realizēts un politiski pieņemts tikai gadus vēlāk. Par pirmo ERA prezidentu kļuva doktors Georgs Fārbahs.
A ceļa komisija tika iecelts par uzdevumiem, kas jārealizē, lai plānotu un ieviestu starptautisku taku tīklu. Šīs komisijas priekšsēdētājs un viens no “idejas tēviem” bija šveicietis Valters Zeugins.

E-ceļi

Pirmās idejas.

tālsatiksmes gājēju celiņi (E-ceļi) bija jaunās asociācijas „Tēvs un Māte”. Viņiem bija jāved tautas staigāt bez robežām. Šis teikums kļuva par realitāti visai Eiropai līdz ar Berlīnes mūra krišanu un Austrumeiropas atvēršanos divdesmit gadus vēlāk. Komisija bija ļoti aizņemta un ierosināja kā sākumu izveidot piecus Eiropas tālsatiksmes gājēju celiņus (E-takas). Jau 1972. gadā starp Vāciju un Šveici bija 29 robežstabi, kur gājēji varēja brīvi šķērsot.

Bezrobežu pamošanās koncepcija nostiprinājās, un dalīborganizāciju skaits katru gadu pieauga: 1974. gadā ERA jau bija 27 dalīborganizācijas no 13 valstīm.
1976. gadā tika nodibināta Soļošanas komisija un 1978. gadā Eiropas Jauniešu Rambleru asociācija. Staigāšanas komisija darbu sāka 1977. gadā un neilgi pēc tam tika izdota brošūra „Pastaiga Eiropā“ tika publicēts. Tā piedāvāja pastaigu iespējas dažādās valstīs, tostarp kontaktus ar vietējām organizācijām. Tajā laikā notika pirmās pārrobežu sanāksmes. Pastaigas pamati var atrast arī šeit. Atrodi Pastaiga pa Eiropu šeit.

1985. gadā notika vēsturisks notikums E4 starp Austrijas Burgenlandi un Ungārijas Vasas provinci. Staigātāji varēja saņemt vīzu tieši robežpunktā. The gadā tika atvērts pirmais savienojums starp Rietumiem un Austrumiem. Staigātāji acīmredzami bija daudz ātrāki par Eiropas politiķiem.
1989. gada novembrī ERA vēlmes piepildījās līdz ar dzelzs priekškara krišanu, un “Pastaiga bez robežām” bija iespējama arī Austrumeiropā. ERA turpināja augt ne tikai dalībnieku, bet arī E-ceļu skaita ziņā.

Ar vienoto Eiropu un dalīborganizācijām no dažādiem Eiropas nostūriem ERA konstitūcija 1996. gadā bija jāgroza. Svarīgākie mērķi bija:

  • videi draudzīgas pamošanās kustības veicināšana
  • robežšķērsošanas gājēju celiņu (E-taku) tīkla izveide un kopšana kā Eiropas tautu vienotības simbols
  • līdzdalība Eiropas kultūras mantojuma aizsardzībā un attīstībā
  • piekļuves tiesību uzturēšana un izveide ERA dalībvalstu zemēs attiecībā uz dabas aizsardzību
  • apmainīties ar informāciju par staigāšanu ERA dalīborganizācijās
  • apmaiņas veicināšana starp gājējiem, lai stiprinātu savstarpējo sapratni Eiropā


Taču piekļuves tiesības daudzās Eiropas valstīs vienmēr ir bijis sarežģīts jautājums. Tāpēc ERA publicēja rezolūciju ar nozīmīgo nosaukumu "Piekļuves tiesības kājāmgājējiem Eiropā“ 1999. gadā. Tajā bija ietverts paziņojums, ka „Ir jāciena katras valsts tradīcijas. Mazākais nosacījums, kas jāievēro katrai zemei, ir padarīt pieejamākus privātos ceļus un ceļus“. ERA atbalstīja noteikumus par atbildīgu iešanu, jo labai uzvedībai jābūt izšķirošai, lai novērstu bojājumus īpašnieku īpašumam.

Sākot ar jauno tūkstošgadi, žurnāls „Rambling and Transport” parādījās, ziņojot par dažādām ERA aktivitātēm un uzdevumiem, bet galvenokārt par lielo pārrobežu notikumu. EURORANDO. Šī pasākuma ideja radās Francijas federācijā (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), lai parādītu visā Eiropā, ja cilvēki meklē vienu un to pašu mērķi, robežas un tautas vai reliģijas dažādība nav šķērslis. Vairāk nekā 250.000 13.000 cilvēku piedalījās dažādos „zvaigžņu pastaigas” posmos, un vairāk nekā 2001 XNUMX soļotāju piedalījās noslēguma gājienā XNUMX. gada septembrī pa Eiropas pilsētu Strasbūru.
EURORANDO nedēļas laikā Strasbūrā notika kolokvijs Eiropas Parlamentā. Vairākās lekcijās soļošana un tās nozīme tika aplūkota no daudziem skatu punktiem, delegāti runāja par soļotāju gaidām Eiropā un to ietekmi uz vienotu Eiropu. ERA pilnsapulcē vienojās par „Strasbūras deklarāciju”, kas ir aicinājums uz vienotu Eiropu. „Kultūras Eiropa” ir balstīta uz reģionālo un nacionālo tradīciju, valodu, politisko kultūru un mākslas simbolikas produktīvu daudzveidību, un mums ir iemesls ar to lepoties.

Tā kā pastaigas ir daļa no kultūras, gājēju celiņi ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma. 2004. gada pavasarī ERA rīkoja 1. konferenci Bechyně, CZ, lai turpinātu risināt svarīgo tēmu „Ceļa zīmes un takas“. Dalībnieki vienojās par deklarāciju, kurā teikts: „Pēdējo simts gadu laikā marķēti pastaigu maršruti ir kļuvuši par neatņemamu un plaši atzītu Eiropas ainavas elementu. Tie sniedz būtisku ieguldījumu dabiskās vides aizsardzībā un izpratnē, mūsu vēsturisko vietu zināšanā un mūsu kopīgajā Eiropas vēsturē un mantojumā visplašākajā iespējamā nozīmē."

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana pastaigu klubi Eiropā ir svarīga sociāla un sadarbības funkcija, jo ar saviem desmitiem tūkstošu brīvprātīgo ceļa marķieriem viņi nodrošina, ka gājēji atrod pareizos maršrutus un neapmaldās. Vairāk nekā 100 gadus pastaigu klubi ir brīvprātīgi rūpējušies par takām, dabas aizsardzību un kultūru.

Lai sniegtu visām šīm idejām finansiālu nodrošinājumu, ERA fonds Tika dibināta 2004.
Tajā pašā gadā uz Francijas un Spānijas robežas notika pirmais pasākums “Pastaiga ar kaimiņiem”. Par godu šim notikumam ERA vēlreiz uzsvēra, cik svarīgi ir staigāt Eiropas mērogā, un apvienoja “Draudzības harta"Daži galvenie punkti:

  • augstu vērtē mierīgu kopdzīvi, izmantojot dialogu un uzklausot dažādas Eiropas tautas
  • apņemas rūpēties par mūsu novada vidi, dabu un kultūras mantojumu.
  • pateikties par personīgo draudzību, kas ir radusies ārdīšanās rezultātā, tādējādi palielinot Eiropas solidaritāti.

Jo 2006, EURORANDO 2006 notika no 2. gada 10. līdz 2006. septembrim. Vairāk nekā 4.000 gājēju no 16 Eiropas valstīm pulcējās Budweis (České Budějovice, CZ) uz bagātīgu pastaigu, diskusiju, lekciju un ekskursiju programmu. Noslēgumā vēlme rīkot Viseiropas pastaigu kustību EURORANDO reizi piecos gados. Tāpēc nākamie EURORANDO notika Andalūzijā (E) 2011. gadā, Skonē (S) 2016. gadā un, neskatoties uz Covid ierobežojumiem, arī Sibiu (RO). ) 2021. gadā.

Vēlme nodrošināt visaugstāko kvalitāti gājējiem pa takām, Eiropas zīmi „Vadošā kvalitātes taka - labākais Eiropā“ (LQT-BE) ir iedarbināts kopš 2012. gada. Šobrīd visā Eiropā tiek izsniegts 21 sertifikāts par min. 50 km.
Divi jauni projekti LQT-BE, dienas pastaiga un LQT-BE reģions ir pilotprojekta fāzē. Plašāka informācija pieejama šeit: lqt-be.org.

2013. gadā bija pienācis laiks padarīt Satversmi atbilstošāku mērķim, tika panākta vienošanās par dažām būtiskām izmaiņām. Jo īpaši Pēju un pastaigu komisijas darbība ilgi nebija noderīga. Bet tematiskās darba grupas tika izveidotas 4 gadus vēlāk, lai izskatītu to rezultātus kopsapulcē. Tā bija arī prezidija nolūks iekļaut jaunatnes darbs un sports.

Nevalstisko organizāciju (NVO) novērotāja statuss Eiropas Padomē tika zaudēts. Taču 2021. gads nāca pie pieteikumu atjaunošanas. Kultūras maršruti vai Eiropas kultūras dienas bija vieta, kur ERA atbilstu Eiropas Padomes novērošanas pozīcijai.

No 2018. gada ERA sāka sadarbību ar Eiropas Jauniešu hosteļu asociāciju federācija (EUFED).
„Pieeja dabai” atbalstīja ERA darbu un sadarbību Eiropas ainavu konvencija.
Jauna sadarbība ar Eiropas alpīnisma asociāciju savienība (EUMA) paplašināja iespējas kļūt pamanāmam attiecībā uz Eiropas Savienību.

Projekts "12 E-ceļi 1 Eiropa” sākās Detmoldā pirms dažām nedēļām. Projektu sauc arī par "Eiropa kājām”. Projekta vīzijā teikts: “Pārgājieni nozīmē brīvību. Garās distances pārgājieni pa Eiropas tālsatiksmes pārgājienu takām nozīmē pat “neierobežotu” brīvību. Redzēt un iepazīt Eiropu savām acīm – tāds ir iniciatīvas deklarētais mērķis. Vairāku gadu garumā veidoti, vēlamies izstāstīt mītus par E-ceļiem”. 2022. gads būs ERA pārvaldīto taku atdzimšanas gads un kara laikā Eiropas sirdī arī Eiropas vienotības gads. Šim nolūkam Deutsche Wandermagazin kopā ar savu Austrijas partneri ir izveidojis “12 ceļi – 1 Eiropa” (vai 12 E-ceļi 1 Eiropa). Šī ir iniciatīva, kas vērsta uz neierobežotu brīvību Eiropā kā stingru apņemšanos nodrošināt lielāku ilgtspējību ar maigu tūrismu, ko atbalsta tālsatiksmes pārgājienu valdzinājums.


Lasiet pilnu Rolfa Eberta E-ceļu vēsturi (vācu valodā):