Eiropas Natura 2000 balvas

Pieteikumi Eiropas Natura 2000 balva 2024 ir atvērts līdz 29!

Natura 2000 balva sniedz unikālu iespēju demonstrēt dabas aizsardzības veiksmes stāstus. Balva godina izcilību Natura 2000 teritoriju pārvaldībā piecas kategorijas: * Saglabāšana uz sauszemes
* Jūras saglabāšana
* Darbs kopā dabas labā
* Pārrobežu sadarbība
* Komunikācija

Ar Natura 2000 balvu mēs varam parādīt, kā brīvdabas sporta biedrības var dot ieguldījumu dabas aizsardzībā.

Pieteikties var jebkura valsts vai privāta organizācija, kas ir iesaistīta Natura 2000 teritoriju pārvaldībā visā Eiropas Savienībā — no valsts iestādēm un vides NVO, uzņēmumiem, lauksaimniekiem, sporta asociācijām un plašsaziņas līdzekļu organizācijām, pat privātpersonām. Izmantojot balvu, pieteikumus var iesniegt visās oficiālajās ES valodās mājas lapa.

Vai jums ir jautājumi par balvu? Sazinieties ar sekretariātu pa n2000awards@adelphi.de