Marcoussis-aangifte

Wandelen is een activiteit die, in de context van een verlangen om natuurlijke en menselijke omgevingen te ontdekken en te begrijpen, een passie creëert om te delen in een sfeer van goede wil. 

Een tijdverdrijf dat uithoudingsvermogen vereist, wandelen vereist een minimum aan kennis en voorbereiding in ruil voor een maximum aan plezier en veiligheid. In de sociale context is het absoluut noodzakelijk dat de organisatoren vertrouwen op leiders die zowel competent als gekwalificeerd zijn. Omgaan met wandelen vereist onder andere dat bepaalde regels worden gevolgd. 

  • Vertrouwd zijn met de route in detail, de weersomstandigheden en eventuele specifieke aspecten van de gekozen omgeving. 
  • Zich voorbereiden door het beoordelen van de fysieke fitheid van het feest, het schema en door kennis op te doen van het te doorkruisen terrein. 
  • Zichzelf voorzien van de juiste uitrusting om de bescherming en veiligheid van het feest te garanderen. 
  • Op een gepaste manier handelen die inspanning bespaart, door bewust te blijven van mogelijke risico's en door de omgeving te respecteren. 
  • Zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, de mogelijkheden van de partij, routewijzigingen en weten wanneer terug te keren als de omstandigheden verslechteren. 

Om aan deze eisen te voldoen, is training van leiders een absolute noodzaak. Een trainingsprogramma met een gemeenschappelijke kern in elk land, moet evolueren naar een geschikt competentieniveau voor het managen en organiseren van wandelen als activiteit. Elk programma moet daarom drie elementen bevatten: 

  • technische vaardigheden 
  • sociale vaardigheden 
  • respect voor het milieu en het cultureel erfgoed. 

Het plezier van wandelen wordt verzekerd door het respecteren van bepaalde regels en de sociale groepscontext is de beste omgeving om hieraan bij te dragen door een grondige organisatie van de activiteit en een kwalitatief hoogstaand management.