Bli medlem

organisasjoner kan bli medlem av ERA.

Det finnes forskjellige kategorier av medlemskap:

  • Fullstendige medlemmer
  • Tilknyttede medlemmer
  • Tilknyttede medlemmer
  • Støtte medlemmer
  • Æresmedlemmer og presidenter

Alt lovlig og naturlig personer som ønsker å støtte målene til ERA kan bli støttemedlemmer. Disse medlemmene har ingen stemmerett.

Hvis du ønsker å bli medlem av ERA, vennligst kontakt ERA-sekretariatet. Se kontaktinformasjon nederst på denne nettsiden.