Bli medlem

organisasjoner kan bli medlem av ERA.

Det finnes forskjellige kategorier av medlemskap:

 • Fullstendige medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Støtte medlemmer
 • Æresmedlemmer og presidenter

Utdrag av ERA-konstitusjonen:

 1. Fullstendige medlemmer kan være juridiske enheter som jobber på frivillig basis eller er ideelle. De har sitt sete på territoriet til det geografiske Europa og tjener grunnlovens formål.
  Stiftende medlemmer har fortsettelsesrett.
 2. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske personer med økonomisk overskudd som har sitt sete på territoriet til det geografiske Europa, og tjener grunnlovens formål. Disse medlemmene har kun stemmerett ved fastsettelse av kontingent.
 3. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske personer som godtar målene fastsatt i Grunnloven og som er basert utenfor Europa. Disse medlemmene har kun stemmerett ved fastsettelse av kontingent.
 4. Alle juridiske og fysiske personer som ønsker å støtte ERAs mål kan bli støttemedlemmer. Disse medlemmene har ingen stemmerett. Minste kontingent godkjennes av Generalforsamlingen.
 5. Fysiske personer som har ytt fremragende tjenester til ERAs bekymringer kan bli æresmedlemmer.
 6. Presidenter og visepresidenter i foreningen, som har ytet fremragende tjenester til foreningen, kan bli ærespresidenter.
 7. Medlemskap i henhold til paragraf 1-3 krever skriftlig søknad. Før man tar opp et medlem, må medlemsklubben eller klubbene i samme land høres. Generalforsamlingen avgjør søknaden etter behandling i styret.
 8. Støttemedlemmer tas opp etter skriftlig søknad fra styret.
 9. Æresmedlemmer og presidenter velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Medlemmene kan foreslå passende personer til styret.

Hvis du ønsker å bli medlem av ERA, vennligst kontakt ERA-sekretariatet. Se kontaktinformasjon nederst på denne nettsiden.