3. European Trails and Paths-konferansen

Sted: Paris, Frankrike Hovedtema: Bærekraftighet i løyper Nøkkeltemaer: 1. Bærekraftighet og vedlikehold av løyper 2. Klimamotstandskraft og stiinfrastruktur Den tredje europeiske konferansen om stier og stier fokuserer på bærekraft, klimaresiliens og utvikling av stiinfrastruktur. Den har som mål å samle europeiske stiorganisasjoner for samarbeid, deling av innovativ ledelsespraksis og diskutere fremtiden for bærekraftige løyper. ... Les mer

ERA 56. Konferanse

Macon, Frankrike. Foreløpig. Mer følger senere