EKO nagrada

Ravnanje je ena najbolj okolju prijaznih dejavnosti. Pohodniki namreč naravo dojemajo zavestno in jih vodi želja po spoštovanju pokrajine. Razgibana društva z označevanjem pešpoti in s številnimi drugimi ugodnostmi v določeni meri prispevajo k temu, da se izognemo posledicam zaradi prevelike obiskanosti pešpoti.

 European Ramblers'Association (ERA), ustanovljeno leta 1969, vključuje te zveze in/ali združenja pohodnikov v Evropi in jim omogoča, da delujejo s spoštovanjem do okolja, da se jim podeli priznanje in da med svojimi člani razvijejo timski duh. .

 Cilji ERA so:

  • Razvoj hoje ob upoštevanju okolja – gradnja in vzdrževanje mreže čezmejnih pešpoti 
  • Zaščita in razvoj evropske kulturne dediščine – akcija za ohranjanje ali večjo dostopnost hoje na podeželju – izvajanje praktičnih informacij o potepanju do združenj članov ERA – izmenjava med pohodniki za krepitev medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani

 V tem kontekstu in v povezavi s svojim partnerjem – fundacijo GDF SUEZ – namerava ERA v letih 2011–2014 ustanoviti natečaj za nagrajevanje pobud evropskih pohodnikov v korist varstva okolja in pešpoti, ki so pomembne za trajnostni razvoj itd...