Program ERA Walk Leader daje organizacijam članicam, ki usposabljajo vodje prostovoljnih sprehodov, možnost, da pridobijo certifikat za svoj program usposabljanja. V ta namen je ERA razvila okvirni načrt, ki navaja vse zahteve, potrebne za pridobitev certifikata.

S certificiranjem in vzajemnim priznavanjem usposabljanja se dosegajo enotni standardi po Evropi, zagotavljanje visokih standardov vodij prostovoljnih sprehodov in posledično visok standard vodenih sprehodov. Od certificiranja krovne organizacije lahko pridobijo vsi klubi in organizacije, ki so njeni člani. Kljub temu se lahko za certificiranje prijavi vsak neposredni član ERA z lastnim programom usposabljanja.

Program ustvarja tudi spodbude ali navdih za organizacije, ki trenutno ne ponujajo strukturiranega ali zadostnega usposabljanja.

Če se želi organizacija pridružiti programu Walk Leader, bo morala vsebino in metode svojega že obstoječega programa usposabljanja primerjati z Okvirni načrt/kontrolni seznam ERA. Opis zahtev skupaj z minimalnim zahtevanim trajanjem usposabljanja najdete v tem dokumentu.
Če so minimalne zahteve izpolnjene, je treba kontrolni seznam poslati kot vlogo za certifikacijo skupaj z lastnim programom usposabljanja (v angleščini, nemščini ali francoščini) sekretariatu ERA. Po pozitivnem pregledu predloženih vsebin in metod usposabljanja s strani odgovorne delovne skupine, an Sporazum za certificiranje organizacij članic v trajanju 5 let se opravi med organizacijo prosilko in ERA.
Certificirane organizacije nato od ERA prejmejo diplomo, ki dokazuje, da njihovo usposabljanje ustreza standardom ERA. Organizacije so še vedno odgovorne za izobraževanje svojih voditeljev prostovoljnih sprehodov, medtem ko ERA nadzoruje, da kakovost izobraževanja ostane na zahtevani ravni vseh 5 let certificiranja.


Licenca dovoljuje, da certificirana organizacija uporablja logotip ERA „Walk Leader“, tudi v ID-jih svojih vodj prostovoljnih sprehodov in na njihovih diplomah o usposabljanju. Potrjeni organizaciji daje tudi pravico do nakupa žebljičkov »Walk Leader« za svoje usposobljene vodje prostovoljnih sprehodov. Vodje prostovoljnih sprehodov, usposobljeni v certificirani organizaciji, imajo pravico voditi sprehode na svojem območju. Ne dobijo avtomatično dovoljenja za vodenje sprehodov po vsej Evropi. Spoštovati je treba nacionalne zakone, pravila in predpise. Walk Leader ne pridobi dodatnega zavarovanja pri ERA. Krije jih le zavarovanje njihove nacionalne ali regionalne organizacije.

Za certifikacijo ERA zaračuna 200,00 € za obdobje 5 let. Če se potrdilo podaljša po tem roku, bo znesek 200,00 € zapadel v plačilo.

Zatiče za vodje prostovoljnih sprehodov lahko kupijo samo certificirane organizacije v sekretariatu ERA za 1,50 €/kos. Organizacije lahko nato določijo svojo ceno za svojo distribucijo.

Če organizacija potrebuje pomoč/podporo, da doseže zahtevani standard, ima vprašanja ali potrebuje več informacij, se lahko obrnete na sekretariat ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).