Poziv na LQT-BE, otvoreni tečaj Day Walk u Danskoj

U Danskoj će se održati otvoreni tečaj za trail managere 13-14 studenog 2023. Tečaj će educirati izviđače za staze vodeće kvalitete – najbolje u Europi, dnevna šetnja. Nakon tečaja izviđači će moći izmjeriti i ocijeniti dnevnu šetnju.

Ako želite sudjelovati, izvolite pošaljite e-poštu tajništvu ERA-e.

Pozivnicu pogledajte ovdje: