Venntrilogie, nova vodilna kakovostna pot – najboljše v Evropi

109 km, 6 etap in 3 pokrajine: to je le nekaj ključnih dejstev o novi daljinski pohodniški poti Venntrilogie, ki je bila uradno odprta 29. avgusta v Eynattenu.

Le 100 metrov od poti je vodja projekta Jef Schuwer predstavil pot, ki je bila razvita v okviru projekta Rando-M Interreg, in pojasnil njeno funkcijo prehoda v vzhodno Belgijo. Sandra De Taeye, direktorica turistične agencije Vzhodne Belgije, je govorila o trilogiji Venn kot modelu žive Evrope, ki prispeva k »tematskemu povezovanju čezmejnih pohodniških poti«.

Posnel Chris Eyre-Walker Photography za TAO 19. oktobra 2020 na Rue de Botrange na poti Ostbelgien.

Ministrica Isabelle Weykmans je poudarila povečano zanimanje za pohodniške poti v zadnjih letih in poudarila vlogo kakovostnih pohodniških poti "za spodbujanje ustvarjanja regionalne vrednosti in prispevanje k trajnostnemu razvoju".

V okviru otvoritve je bila nagrajena tudi visoka kakovost pohodniške poti: Sandra Bertholet je v imenu European Ramblers' Association Venntrilogie podelila certifikat »Vodilna pot kakovosti - najboljše v Evropi".

Tako je Venntrilogie ena najboljših pohodniških poti na dolge razdalje v Evropi. Dobrodošli v družini LQT!

Link: Venntrilogie: tri pohodniške poti za intimno povezavo z naravo – Vzhodna Belgija (ostbelgien.eu)