LQT-BE, Region

Syftet med WG är att arbeta med projektet:

Generalförsamlingen godkände 2018 projektet Ledande kvalitetsstigar – Europas bästa, region. Projektet bör pågå 2019-20 och presenteras vid generalkonferensen 2020.

Projektet försenades dock ett år på grund av covid.

2021 presenterade arbetsgruppen på en Know How-session, vid generalkonferensen i Sibiu.

Kalender för framtiden:

Efter nästan 3 års arbete blir 2022 det avgörande året. Gångvägarna är installerade. Den första vandringskartan publicerades under första halvåret.
Den mycket detaljerade katalogen över kriterier för märket är nästan komplett och håller på att översättas till de tre officiella språken.
En första granskning har redan genomförts för att utvärdera ett tiotal sträckor under 2021. En andra granskning har genomförts i våras avseende faciliteter och olika tjänster som erbjuds vandrare (kriterier 2-5).
När detta steg har slutförts kommer den fullständiga filen att skickas till ERA-styrelsen för godkännande under sommaren.
Efter godkännande presenterades det nya märket officiellt och fullt ut vid ERA-konferensen i Helsingör, DK i slutet av september 2022.
Det kommer sedan att vara upp till ERA att göra det känt i Europa, för turismaktörer, särskilt för regionala strukturer.
ERA:s medlemsorganisationer kommer att kunna spela en nyckelroll i denna process genom att vägleda forskningen mot regioner i deras länder som kan erbjuda de villkor som krävs för implementeringen av märkningen.