Od 2000. do 2001. ERA je organizirala prvi paneuropski događaj – EURORANDO 2001. Ovaj događaj je sada već tradicija, a ERA ga organizira svakih 5 godina.

Ideja o uspostavi europskog pokreta-nazvanog EURORANDO-kao tradicionalnog europskog pješačkog događaja (ponavlja se svakih pet godina, svaki put u drugoj zemlji, svaki put s novim motom) nastala je nakon drugog događaja EURORANDO 2006. godine.

Događaji promiču zajedničke ciljeve europskih klubova šetača, a to su

  • razumijevanje i zaštita sela
  • učenje povijesti i zaštita povijesnih tradicija i struktura
  • međusobno razumijevanje ljudi iz raznih dijelova Europe

Eurorando 2026

Odlučit će se kasnije.


Prethodni Eurorandos