Rumunija

U gradu postoji nekoliko pješačkih staza s mrežama koliba Rumunija u različitim dijelovima karpatskih planina, na primjer u Bucegi i Fagaras planine. Postoje knjižice sa skicama na rumunjskom jeziku. Karte u takvim knjižicama mogu biti korisne čak i ako ne razumijete jezik. Strani izdavači objavili su vodiče na njemačkom jeziku.

Član ERA-e:

Asociatia Carpatina Ardeleana (Siebenbürgischer Karpatenverein - SKV)
Avram Janku 24
RO-507055 kršćanski
T: + 40 722 216 123
Ž: +40 268 257 357
marcel.sofariu@skv.ro
www.skv.ro