Baltiske kystvandring avslutningskonferanse

Baltic Coastal Hiking Closing Conference og åpning av E9 i Baltikum ble avholdt i Estland 13. - 14. september 2019.

Konferansen "Baltic Coastal Hiking final conference and official opening of the E9 in Baltics" avsluttet resultatene av Baltic Coastal Hiking-prosjektet - suksess og erfaringer, og å se hvor vi står i Europa og dele våre erfaringer. Resultatene - den første lange turstien blir anerkjent og populær for turgåerne og gir verdifull tilbakemelding og råd for forbedringer.
Prosjektgruppen jobber med neste utviklingsideer for neste langdistansestrekninger for å utvikle E9 fra Litauens del og E11 for alle de tre baltiske landene. Det å styrke samarbeidet med ERA er viktig å føle seg blant samfunnet til europeiske turgåere.

Ta en titt på YouTube-kanalen for fotturer i Østersjøen.

Se også nettstedet til prosjektet.

Lovro Tacol fra Slovenia hadde vandret fra Tallinn og deltatt i konferansen

Østersøkystvandringen er en del av E-sti E9 og kan bli funnet her.

13. september fant avslutningskonferansen sted og 14. september ble det gjennomført et turarrangement på stien.

13. september:

14th September

Se en video fra dagen her.