PROCEDURY Dnia Jakości

Zaktualizowano 07-11-2023

Tematy i kryteria

1. LQT-BE, Day Walk składa się z 8 tematów.

Wymarzona wycieczka
Doświadczenie kulturalne
Rozkosz natury
Rodzinna przyjemność
Odkryj wycieczkę
Wygodne wędrówki
Zimowa błogość
Miejskie spacery

2. Kryteria są wg ten dokument.

.

Proces certyfikacji

3. Organizacje (organizacja turystyczna, rezerwat przyrody, organizacja kulturalna, ekologiczna, piesza, gmina itp.) zainteresowane uzyskaniem certyfikatu „Szlaki Wiodącej Jakości – Best of Europe, Day Walk” kontaktują się z Europejskim Stowarzyszeniem Ramblerów (dalej: ERA) aby rozpocząć proces. Zgodnie z procedurami ERA, ERA uprzejmie prosi zainteresowane organizacje o poinformowanie organizacji członkowskiej ERA w swoim kraju o swoich zamiarach przygotowania jednego lub większej liczby jednodniowych spacerów LQT-BE.
Dane kontaktowe: https://www.era-ewv-ferp.org/era-community/members/

4. ERA oferuje regionalne standardowe europejskie kursy szkoleniowe dla krajowych organizacji i osób*. Lokalni harcerze szlaków mogą po zakończeniu kursu zebrać niezbędne dane do inwentaryzacji szlaku. Lokalne grupy interesu zajmujące się spacerami (organizacje/stowarzyszenia piesze, kulturalne lub ekologiczne, rezerwaty przyrody, turystyka, leśnictwo itp.) mogą wyznaczyć minimum 8, maksymalnie 12 odpowiednich i kompetentnych osób, które przekształcą szkolenie w lokalny szlak zwiadowca. Koszt zapewnienia standardowego europejskiego kursu szkoleniowego znajduje się na tej stronie. Szkoleniem lokalnych ekspertów i następującym po nim procesem zarządzają i rozliczają eksperci krajowi.

5. Przeszkoleni lokalni harcerze szlaków zbierają dane niezbędne do akredytacji (analiza inwentaryzacyjna) i przygotowują wstępną ocenę całodniowego spaceru/trasy. Spowoduje to wyświetlenie nieodpowiednich odcinków, np. długich odcinków o utwardzonej nawierzchni lub tam, gdzie trasa szlaku nie jest wystarczająco urozmaicona/ciekawa. W ten sposób można łatwo zidentyfikować obszary niespełniające wymaganego standardu.

6. Gdy szlak spełnia kryteria „Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk”, należy złożyć wniosek o certyfikację do ERA. Dane zarejestrowane podczas inwentaryzacji – określone na szkoleniu – dołącza się do wniosku.

7. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacja składająca wniosek oświadcza, że ​​szlak spełnia wszelkie wytyczne dotyczące ochrony środowiska (w szczególności na obszarach wrażliwych, takich jak rezerwaty przyrody, biotopy itp.) oraz zapewnia, że ​​szlak jest utrzymywany i oznakowany przez okres certyfikacji.

8. ERA weryfikuje i samodzielnie przetwarza i analizuje (analiza mocnych i słabych stron) dane zbierane lokalnie.

9. Następnie trasa jest kontrolowana przez wykwalifikowanego inspektora ERA.
Inspektor skontaktuje się z ekspertami krajowymi i harcerzami szlaków w celu skoordynowania inspekcji. Dane zebrane przez ERA są porównywane z danymi przedłożonymi przez wnioskodawcę.
Kiedy inspektor ERA zweryfikował szlak jako LQT-BE, Day Walk, ERA sporządza raport z oceny szlaku, a ERA certyfikuje szlak jako LQT-BE, Day Walk na 3 lata.

Jeśli inspektor nie zweryfikował szlaku jako LQT-BE, Day Walk – np. z powodu niespełnienia niektórych kryteriów – wnioskodawca – w oczekiwaniu na sytuację – poprawi szlak wraz z harcerzami szlaku i udowodni inspektorowi konieczność ulepszeń.

10. Etykieta LQT-BE, Day Walk może być wykorzystywana do celów marketingowych w mediach drukowanych i elektronicznych. 


recertyfikacji

12. Aby zachować certyfikat LQT-BE, Day Walk należy odnawiać co 3 lata.

13. Recertyfikacja odbywa się:

  • Przez lokalnych harcerzy szlaków, którzy zbierają i oceniają dane.
  • Przez inspektorów ERA, którzy kontrolują szlak.

    Do inspekcji na miejscu stosowane są najnowsze kryteria. Dodatkowo sprawdzana jest tablica informacyjna i inne znaki na szlaku oraz oznaczenia na szlaku. Na koniec strona internetowa i ewentualnie foldery są sprawdzane iw razie potrzeby aktualizowane.
    Ekspert krajowy wypełnia nowy formularz rejestracyjny i przesyła go do ERA do zatwierdzenia.

14. Gdy wszystko będzie w porządku, szlak zostaje ponownie certyfikowany przez ERA na kolejne 3 lata.

.

* Szkolenia

Oprócz europejskiego dwudniowego standardowego szkolenia, ERA oferuje dodatkowe szkolenia. Specyfikacja kursów:

Standardowe dwudniowe szkolenie europejskie = 8–10 (maks. 12) osób szkoli się, aby zostać lokalnym skautem szlaków. Kurs koncentruje się na części teoretycznej (kryteria jakości, wytyczne dotyczące oznakowania drogi, proces certyfikacji) i części praktycznej (gromadzenie danych w terenie i przesyłanie danych do certyfikacji) dla Jednodniowe spacery LQT-BE. Lokalni harcerze szlaków mogą po zakończeniu kursu zebrać niezbędne dane do inwentaryzacji szlaku. Wiedzę harcerzy szlaków dla jednodniowych spacerów LQT-BE należy odświeżać co 5 lat.
Sprawdź program

Połączone trzydniowe szkolenie europejskie = 8–10 (maks. 12) osób szkoli się, aby zostać lokalnym skautem szlaków. Szkolenie dzieli się na wiedzę nt Jednodniowe spacery LQT-BE i of LQT-BE na duże odległości z naciskiem na część wspólną (kryteria jakości, wytyczne dotyczące oznakowania drogi, proces certyfikacji) i wydzieloną część praktyczną (gromadzenie danych w terenie i przesyłanie danych do certyfikacji). Szkolenie prowadzi dwóch ekspertów, jeden z Europejskiego Stowarzyszenia Wędrowców (w przypadku spacerów dziennych LQT-BE) i jeden z Deutscher Wanderverband Service (w przypadku spacerów długodystansowych LQT-BE). Lokalni harcerze szlaków mogą po zakończeniu kursu zebrać niezbędne dane do inwentaryzacji szlaku. Wiedzę harcerzy szlaków dla spacerów dziennych LQT-BE i długich dystansów LQT-BE należy odświeżać co 5 lat.
Sprawdź program

Lekki (Renew) jednodniowy kurs europejski = celem są dwie możliwe grupy:
1. 8-10 (maks. 12) osób otrzymuje ok orzeźwiający kurs szkoleniowy dla LQT-BE Spacery dzienne po 5 latach ostatniego szkolenia. Szkolenie koncentruje się głównie na aktualizacjach procesu certyfikacji i kryteriów jakościowych oraz części praktycznej (zbieranie danych w terenie i przesyłanie danych do certyfikacji). O przyjęcie mogą ubiegać się wyłącznie przeszkoleni harcerze szlaków, posiadający certyfikat z poprzedniego europejskiego kursu szkoleniowego.
2. 8-10 (maks. 12) osób przeszkolonych jako harcerze szlaków długodystansowych LQT-BE otrzymuje dodatkowy kurs szkoleniowy dla LQT-BE Spacery dzienne. Szkolenie koncentruje się na części teoretycznej (kryteria jakości, wytyczne dotyczące oznakowania drogi, proces certyfikacji) i części praktycznej (gromadzenie danych w terenie i przesyłanie danych do certyfikacji) w przypadku jednodniowych spacerów LQT-BE. O przyjęcie mogą ubiegać się wyłącznie przeszkoleni harcerze szlaków, posiadający certyfikat europejskiego kursu szkoleniowego LQT-BE Long Distance, wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Deutscher Wanderverband Service.