Erasmus+-projekt

Förbättring av god förvaltning av klättring och bergsklättring i Europa

The presidium established an agreement with its partner the European Union of Mountainnering Associations (EUMA) and became a partner in the ERASMUS+ project “Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe”, together with the Czech Mountaineering Association (Český horolezecký svaz), Deutscher  Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA member), Macedonian Mountain Sport Federation (ERA member) and the Charles University of Prague. The main project objective was to set up and implement principles of good governance in hiking, mountaineering and climbing sports at the European level. There were 3 key issues (mountain huts, mountain trails and rock climbing areas) identified as a fundamental framework for climbing and mountaineering infrastructure in Europe. The project had three consequent phases: initial, strategy and implementation phase.
The project lasted for 3 years and ERA was represented by its experts in each key issue.

The project has created mechanisms for implementing good governance principles not only within the EUMA itself, but also through the transfer of good governance principles to its members. Within the main goal, the project focused mainly on following good governance principles, which will be implemented:

 • tydlig definition av mål och strategisk plan för EUMA
 • definition av intressenter, deras roller och sätt för deras engagemang
 • upprättande av kommunikation, beslutsfattande och genomförande av EUMA:s strategiska plan
 • upprätta europeiska etiska koder, rekommendationer, exempel på god praxis och standarder för utvalda frågor

Implementation of selected good governance principles was reached through following partial objectives:

 • analysera toppmoderna för de 3 fördefinierade frågorna med reflektion över utvalda principer för god förvaltning (intressenter, kommunikation etc.)
 • utifrån analysen definiera det strategiska konceptet, strukturen och mekanismerna hur EUMA ska arbeta i samarbete med sina medlemmar
 • genomföra inledande aktiviteter och multiplikationsaktiviteter som startar EUMA:s strategiska koncept

Under våren 2022 anordnades Multiplier Sport Events för att diskutera huvudämnena med experter från hela Europa.

MSE Trails: 1–3 april 2022, Bechyně, Tjeckien
29 deltagare från 13 länder diskuterade:

 • Trail definition
 • Allmänna riktlinjer för vägmarkering
 • Waymarking i Europa (broschyr)
 • Via Ferratas och säkra stigar
 • Framtida europeisk spårstrategi
 • Ledning
 • Ledernas rättsliga status
 • Bandatabas
 • Praktisk utflykt: Ledande kvalitetsstig - Europas bästa & Via ferrata


MSE Rock Areas: 8 – 10 april 2022, Osp, Slovenien
31 deltagare från 10 länder

 • Etisk kod
 • "Gör" och "Gör inte" på bultar
 • European Bolting hittades
 • Bergsklättringsområdesförvaltning
 • Framtida europeisk bergsklättringsstrategi
 • Problem med bergsklättringsområden
 • Återbultning
 • Kursstandarder
 • Framtida format


MSE Huts: 1 – 2 maj 2022, Skopje, N. Makedonien (tillsammans med GA för EUMA)
26 deltagare träffades för att diskutera huvudmålen som:

 • för att presentera resultat från WG huts/Erasmus+
 • att visa möjligheter att lösa miljöproblemen på kojor
 • att nätverka mellan föreningarna i frågor med kojor
 • att föreställa sig den stora regeln som hyddor har i turist- och skyddsfrågor

The whole project ends by 31 December 2022. The steps to finish the project were conducted 2nd December 2022 in Munich:

 • att integrera feedback från MSE:erna
 • att fastställa åtgärder för strategin
 • för att slutföra definitionerna
 • att bygga den nya databasen
 • att publicera resultaten

Arbetsgrupp: SPÅR

One of the important outputs of this project under the working group “trails” was the waymarking brochure called “Waymarking in Europe”, a reference book on how the waymarking is done in Europe. The brochure includes a description of 44 waymarking systems in 34 European countries and in addition, an overview table with signs across Europe. The book was created for the walkers, who decides to walk in the unknown country and understand the signs and signposts they should lead them safely to the destination.

För uppdateringar och förbättringar snälla. Kontakt: sekretariat@era-ewv-ferp.com


Presentationer vid det avslutande ERASMUS+-projektmötet den 2 december 2023 i München:


The boards of EUMA and ERA will meet in the beginning of 2023 to discuss the way-ahead on the implementation.