Intresserad av att lära dig mer om utomhuspedagogik som ett verktyg för social integration?

Upptäck alla resurser som utvecklats inom ramen för Hi-Ability Erasmus+-projektet! Hi-Ability antar ett originellt metodiskt tillvägagångssätt, där det terapeutiska rehabiliteringsprogrammet fokuserar på det sociopedagogiska värdet av ... Läs mer