LQT-BE, Dagspromenad

Uppdaterad 8-11-2022

Projektet

Generalförsamlingen godkände i 2018 projektet Ledande kvalitetsstigar – Europas bästa, dagspromenad. Projektet ska löpa 2019-20, det presenterades på bolagsstämman 2020.

Men projektet blev försenat på grund av Corona.

In 2021 projektet var presenteras vid en Know How-session at generalkonferensen i Sibiu.

In 2022 projektet presenterades kl ERA 53:e konferensen. Se presentationen här:


Hitta den officiella sidan för LQT-BE, Day Walk här.


De fortsatta framstegen kommer att vara:

  • Utbilda ERA-experterna våren 2023.
  • Förbered dig på att rulla ut projektet 2023 som ett LQT-program.
  • Presentera detaljerna under 2Q 2023 på en virtuell konferens om hur programmet och procedurerna kommer att utföras.
  • Utbilda nationella experter och spårscouter 2023 i avvaktan på situation och behov.
  • Börja inspektera upp till 10 spår i olika länder och utvärdera dessa och procedurerna.
  • Utbilda ERA-inspektörerna när så är lämpligt.

Procedurerna och kriterierna är fortfarande under utveckling under testfasen. De kommer att laddas upp till den här sidan när de är slutgiltiga godkända.