LQT-BE, Dagspromenad

Uppdaterad 4-2-2024

Quality Day Walk-arbetsgruppen består av 5 personer som är utbildade till ERA-experter på Quality Day Walk.

Gruppmedlemmarna är: Jana Harnochova (ERA-sekretariatet), Ruben Jordao (Portugal), Angelo Latorre (Italien) och Olga Karayiannis (LQT Andros Routes, Grekland) och leds av Steen Kobberø-Hansen från ERA-styrelsen. Gruppen stöds av Liane Jordan från Deutsche Wanderverband Service.

Gruppen koordinerar arbetet kring de ledande kvalitetsstigarna – Europas bästa, dagsvandring.


Projektets historia

Generalförsamlingen godkände i 2018 projektet Ledande kvalitetsstigar – Europas bästa, dagspromenad. Projektet ska löpa 2019-20, det presenterades på bolagsstämman 2020.

Projektet blev dock försenat på grund av Corona.

In 2021 projektet var presenteras vid en Know How-session at generalkonferensen i Sibiu.

In 2022 projektet presenterades på ERA 53:e konferensen. Se presentationen här:

Projektet godkändes vid ändrat till ett program 2023.


Hitta den officiella sidan för LQT-BE, Day Walk här..